• Karriärberättelser
  • 2017-04-11
  • 2281 visningar

Projektledare inom bergteknik

Som projektledare på YIT ser Harri resultatet av sitt arbete, från början till slut. Hans arbete är varierat och rörligt. Han har även arbetat för YIT utomlands.

Namn och titel

Harri, Projektledare för bergteknik inom infraprojekt, Finland.

Vad har du för bakgrund?

Jag tog civilingenjörsexamen vid Villmanstrands tekniska universitet 1991. Dessutom är jag certifierad bergsprängare.

Hur hamnade du i din nuvarande roll?

Jag ansökte om en tjänst hos företaget som låg ute på annons. Jag blev utvald och jobbar i företaget sedan april 1995. Mitt första projekt var ett tunnelprojekt, där jag jobbade som skiftchef. Sedan dess har jag arbetat i projekt i Finland, Sverige och Norge.

I min yrkeskarriär har jag varit förman, platsingenjör, projektingenjör, platschef och nu projektledare.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Bland annat så säkerställer och kontrollerar jag produktionen, fördelar arbetsuppgifter samt startar och avslutar projekt enligt tidplan. Övriga uppgifter är upphandling och förberedelse av entreprenörsavtal, bearbetning av kvalitets- och miljöfrågor, samt övervakning och rapportering av kostnader.

Vad tycker du mest om med ditt jobb?

Den stora variationen i de olika produktionsstadierna. Jag är involverad i alla skeden, från utgrävning till slutprodukt. Som vid Strandtunneln i Tammerfors där utgrävnings- och armeringsarbetet har slutförts och där nu annan konstruktion, isolering och elarbeten pågår. Dessutom har YIT motiverade, professionella medarbetare och en bra arbetsmiljö.

Vad är den största utmaningen i ditt jobb?

Utgrävning mitt i ett bostadsområde, snabba scheman och logistik mitt i städer och genom smala tunnlar. Men också föränderliga bergförhållanden – det medför alltid överraskningar.

Vad behövs för att lyckas i din roll?

Expertis inom flera områden och stark pliktkänsla när det gäller att slutföra sina arbetsuppgifter. Man måste se till att projekten genomförs plikttroget, inom schemalagd tid och inom budget, utan att kompromissa med kvaliteten. Ibland måste man också vara flexibel när det gäller sin arbetstid. Arbetsgivaren måste också vara flexibel. Man måste också vara villig att spendera några av veckodagarna hemifrån.

Här hittar du lediga jobb på YIT