Lokala sidor:
Corporate site:

 

 

Stadsutveckling är vår drivkraft 

Tillsammans skapar vi bättre miljöer att leva i.

YIT är ett internationellt byggbolag med stadsutveckling som drivkraft. Vi är en av Nordeuropas främsta aktörer inom branschen och vi skapar och utvecklar mer attraktiva och hållbara samhällen. Tillsammans är vi över 8000 medarbetare i 10 verksamhetsländer.
I Sverige erbjuder vi expertis inom infrastruktur med fokus på projekt inom grund och anläggning samt tunnel och berg. Vi har funnits på den svenska marknaden i närmare 30 år och har gedigen kunskap om de lokala förutsättningarna. Genom rätt kompetens, innovation och den senaste tekniken erbjuder vi våra kunder kostnadseffektiva och hållbara lösningar.
 

Våra tjänster

Mer om oss

Vårt pågående projekt E2 - En del av Stockholms framtida avloppsrening

På uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall bygger YIT en stor del av en 14 km lång avloppstunnel mellan Bromma och Sickla. YIT har sedan 2015 arbetat framgångsrikt vid Henriksdals reningsverk. Båda dessa projekt ingår i utvecklingen av Stockholms framtida avloppsrening.


Läs mer om projekt E2 här!