Stadsutveckling är vår drivkraft

Stadsutveckling är vår drivkraft

 

Våra tjänster

Vi vet hur man bygger: järnvägar, spårvägar, tunnelbanor, gator och vägar, broar, hamnar, kraftverk, som till exempel vindkraftverk och vattenkraftverk, industrianläggningar, vatten- och avloppsreningsverk, parkeringshus, idrottshallar, underjordiska anläggningar och tunnlar.

Vi är kreativa och respekterar och värdesätter våra kunder, partner och varandra. Infrastruktur är vår passion.  

Tillsammans skapar vi bättre miljöer att leva i

YIT är ett internationellt byggbolag med stadsutveckling som drivkraft. Vi är en av Nordeuropas främsta aktörer inom branschen och vi skapar och utvecklar mer attraktiva och hållbara samhällen. Tillsammans är vi över 5 500 medarbetare i nio verksamhetsländer.

I Sverige erbjuder vi expertis inom infrastruktur. Infrastruktur är en väsentlig del av allas vardag. Vi bygger infrastruktur som möjliggör smidigare flöden i en hållbar vardag för människor, företag och samhälle. Genom rätt kompetens, innovation och den senaste tekniken erbjuder vi våra kunder kostnadseffektiva och hållbara lösningar.

Byggarbetar på en arbetsplats gör high five.
Man och kvinna i arbetskläder pratar med varandra

Goda projektkunskaper garanterar framgångsrika projekt

Vi har utmärkt projektkompetens och massor av erfarenhet av projekt som kräver specialkompetens. Vi använder öppna och inkluderande samverkansmodeller. Samverkansprojekt är vår särskilda styrka och vi tillämpar vår egen framtagna samverkansmodell i många projekt.

Ansvarsfullt byggande

För hållbara framgångar krävs att vi, som ett av Nordeuropas största byggföretag, har tydliga mål och handlingsplaner när det gäller ansvarsfullt byggande. Därför har YIT undertecknat initiativet Science Based Targets (SBTi) och dess mål att i enlighet med Parisavtalet begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius.

Två personer i arbetskläder pekar på en detalj i på arbetsplatsen