Stadsutveckling är vår drivkraft

Stadsutveckling är vår drivkraft

   

Experter på infrastruktur

Vi bygger infrastruktur som möjliggör smidigare flöden och en hållbar livsstil för människor, företag och samhällen. 

Våra tjänster

Vi vet hur man bland annat bygger: tunnelbanor, järn- och spårvägar, broar, hamnar, gator och vägar, kraftverk, som till exempel vindkraftverk och vattenkraftverk, industrianläggningar, vatten- och avloppsreningsverk, parkeringshus, idrottshallar, underjordiska anläggningar samt tunnlar.

Vi är kreativa och respekterar och värdesätter våra kunder, partner och varandra. Infrastruktur är vår passion.  

Tillsammans skapar vi bättre livsmiljöer, på ett hållbart sätt

YIT är ett internationellt byggbolag med stadsutveckling som drivkraft. Vi är en av Nordeuropas främsta aktörer inom branschen och vi skapar och utvecklar mer attraktiva och hållbara samhällen. Tillsammans är vi över 5 500 medarbetare i nio verksamhetsländer.

I Sverige erbjuder vi expertis inom infrastruktur. Infrastruktur är en väsentlig del av allas vår vardag. Vi bygger infrastruktur som möjliggör smidigare flöden för en hållbar vardag för människor, företag och samhällen. Genom rätt kompetens, innovation och den senaste tekniken erbjuder vi våra kunder kostnadseffektiva och hållbara lösningar.

Man och kvinna i arbetskläder pratar med varandra

Goda projektkunskaper garanterar framgångsrika projekt

Vi har mycket god projektkompetens och massor av erfarenhet av projekt som kräver specialkompetens. Vi använder alltid öppna och inkluderande samverkansmodeller. Samverkansprojekt är vår särskilda styrka och i många projekt tillämpar vi vår egen framtagna samverkansmodell.

Ansvarsfullt byggande

För hållbara framgångar krävs att vi, som ett av Nordeuropas största byggföretag, har tydliga mål och handlingsplaner när det gäller ansvarsfullt byggande. Därför har YIT undertecknat initiativet Science Based Targets (SBTi) och dess mål att i enlighet med Parisavtalet begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius.

Två personer i arbetskläder pekar på en detalj i på arbetsplatsen