• Artiklar
  • 2023-09-12

Planering och flexibel problemlösning - nyckeln till framgång i marina byggprojekt

Att arbeta på en byggarbetsplats innebär förändrade förutsättningar varje dag. Samtidigt som arbetet pågår tillkommer hela tiden material, nya moment och utmaningar. Det krävs god planering, tydlig dialog och en bra arbetsmiljö för att åstadkomma ett säkert och välfungerande projekt, utmaningar de flesta jobbar med varje dag. Men lägg därtill att befinna sig i en marin miljö och utmaningarna växer rejält, något YITs medarbetare vid projekten i Kapellskär och Mörtnäs har erfarenhet av.

Vid hamnen i Kapellskär norr om Stockholm passerar över 900 000 passagerare varje år och vid de fem kajerna hanteras nästan hälften av Stockholm hamnars totala färjegods. Det är en solig men blåsig dag när vi möter projektchefen Sebastian Karlström vid YITs platskontor i hamnens norra del där de på uppdrag av Stockholms hamnar bygger grunden till den nya på- och avfartsramp som ska utöka hamnens kapacitet ytterligare.

I arbetet ingår att grundlägga och gjuta plattan och de olika balkar som rampen ska stå på, så långt skiljer sig inte arbetet från andra liknande projekt på land. Men några meter ut i vattnet pågår arbeten som ställer helt andra krav. På nio meters djup ska ett erosionsskydd byggas och detta görs genom gjutning som ska övervakas och styras av dykare. Den här dagen håller man på med förberedelser inför gjutningen.

— De största utmaningarna är att vi jobbar i en marin miljö, nära och under vatten, det innebär att vi påverkas av väder och vind och att logistiken blir mer komplicerad. Dels ser vi inte alltid hur det ser ut vilket gör att vi behöver anpassa oss och vara beredda på förändringar, säger Sebastian samtidigt som en av dykarna gör sig redo för att inspektera området just utanför strandkanten.

Sebastian web.jpgSebastian Karlström, Projektchef i Kapellskär

Där har man hittat en gammal konstruktion som inte finns med på några ritningar och där sikten gör att dykaren långsamt får känna sig fram samtidigt som han står i kontakt med dykledaren på land. I dykarens hjälm sitter en kamera och under tiden dykaren värmer sig inför nästa dykning går Sebastian och hans kollegor igenom filmen för att se hur de ska ta sig an arbetet framåt.

— Att arbeta här ställer väldigt höga krav på vår planering och det är mer känsligt för förseningar. Det är många som ska samordnas. Vår projektledning och våra experter på marina konstruktioner. Sen har vi extern specialistkompetens som våra dykare och grävmaskiner på pråmar ute i vattnet. Men även om vi planerar i detalj kan väder och vind  ibland stoppa arbetet. Kapellskär har ett läge som gör att det är skyddat från mycket vind, men trots allt så får vi ibland stoppa och vänta tills vinden vänder och vågorna lägger sig, säger Sebastian. Men det är samtidigt just detta han tycker gör projektet intressant.

Med alla dessa föränderliga yttre förutsättningarna och arbeten i en miljö som kan vara farlig kommer såklart arbetsmiljön högst på agendan.

— I alla våra projekt sätter vi säkerheten främst, men här är riskerna stora och konsekvenserna av en olycka kan bli ödesdigra. Det gör att vi hela tiden jobbar aktivt med säkerheten genom att ha regelbundna genomgångar där vi i detalj utvärderar vad vi gör och hur det ska göras. Vi ser till att jobba med erfaren personal och vi har en tät dialog med alla som jobbar här så att alla kan rutinerna och har kunskaperna som krävs för att göra det säkert. Vi ställer också väldigt stora krav på våra underentreprenörer i projekt av den här typen, säger Sebastian.

Här spelar även beställaren, Stockholms hamnar, en viktig roll.

 — Att ha ett bra samarbete med beställaren är A och O i sådana här projekt. Att vi alla drar åt samma håll och har samma mål gör vårt arbete både bättre och säkrare.

Pendelbåtsbrygga i Mörtnäs
Några mil söderut är projektet med att bygga en pendelbåtsbrygga i Mörtnäs snart klart. Kristofer Lundberg är platschef och tillsammans med kollegan Janne går han igenom vad som ska göras härnäst.

Kristofe Lundberg vid brygga web.jpgKristofer Lundberg vid Mörtnäs brygga

— Det här projektet har verkligen ställt krav på att vara lösningsorienterad, säger Kristofer. Dels handlar det om att bygga i en marin miljö, men även platsen man bygger på skiljer sig från hur det brukar se ut på ett projekt. Pendelbåtsbryggan har byggts i ett naturområde där befintliga träd och buskar bevarats i så stor utsträckning som möjligt.

— Dels har arkitekten ritat utifrån hur platsen ser ut, men vi har även fått tänka till kring vilka maskiner vi kunnat använda och fått lösa logistiken utifrån platsen. Det har varit en rolig utmaning, säger Kristofer.

Det är ett litet team som genomfört projektet som, trots att det är mycket mindre, delar mycket med projektet i Kapellskär. Den ständigt föränderliga arbetsmiljön är en sak, en annan är att nästan varje del i projektet är unikt.

— På en vanlig byggarbetsplats finns det oftast arbetsbeskrivningar som berättar för oss hur vi ska genomföra många moment. Här får vi använda oss av vår erfarenhet av att bygga i marina miljöer för att hitta egna lösningar, säger Kristofer.

— Väder och årstider påverkar väldigt mycket, men även en sådan sak som att vattennivån varierar hela tiden spelar in. Sen har vi en marin miljö där vi ska ta hänsyn till exempelvis fiskens ynglingstid. Om vi inte hunnit klart med vissa moment i tid hade det inneburit att vi fått pausa delar av projektet, men vi hann klart i tid.

Snart står bryggan i Mörtnäs färdig och 2024 kommer YITs del av projektet vid Kapellskär vara klart, men det är inte sista gången vare sig Sebastian eller Kristofer kommer arbeta med liknande uppdrag om de får bestämma.

— Att jobba i projekt som har den här komplexiteten och där saker förändras hela tiden passar mig. Det ställer stora krav på oss som jobbar här och all vår kompetens och kunskap kommer verkligen till nytta, avslutar Sebastian.