YIT:s Historia

Nordeuropas klimat ställer enorma krav på samhällets grundläggande strukturer.


Säsongsvariationerna är stora – men trots det så förväntar sig människor att deras livsmiljöer ska vara lika funktionella året om. Höga krav och krävande förhållanden har förfinat YIT till vad det är idag. Ett ledande företag inom bygg och anläggning som fokuserar på att bygga, utveckla och underhålla våra livsmiljöer.

Tidslinje YIT:s historia 1910-2020

1900-talet: YIT:s historia tar fart

YIT:s historia börjar 1912 i och med att det svenska bolaget AB Allmänna Ingenjörsbyrån etablerar ett kontor i Finland. Bolagets mål var att bli en del av den ryska marknaden genom att etablera sig i Finland. Det första världskriget och Finlands självständighet ändrade dock förutsättningarna, vilket gjorde att bolaget drog sig tillbaka från den finska marknaden.

I Finland återupptogs aktiviteterna år 1920 genom att skapa AB Allmänna ingenjörsbyrån - Yleinen Insinööritoimisto Oy. Detta företag fick snabbt ett bra rykte och byggde vattenförsörjningssystem i ett flertal städer i Finland.

Dagens YIT består av ett flertal företrädare: Yleinen Insinööritoimisto Oy och Pellonraivaus Oy som grundades under andra världskriget. De bytte sedan namn 1968 namn till Perusyhtymä Oy. En ytterligare företrädare är Insinööritoimisto Vesto Oy. Under 1961 förvärvade Pellonraivaus Oy majoriteten av aktierna i YIT och Vesto och blev därmed moderbolag till båda bolagen. Både YIT och Vesto fortsatte dock att vara självständiga och konkurrerade i olika delar inom byggindustrin.

2000-talet fram tills idag

Under 2000-talet har YIT utvecklats till en internationell koncern tack vare företagsförvärv inom såväl byggnadssystemtjänster som bostadsbyggande. Det första årtiondet präglades av YIT:s förvärv av Calor AB i Sverige. ABB:s affärssegment inom byggnadssystem i åtta länder samt byggnadsservicesegmentet för det tyska företaget MCE AG i sex länder.

År 2008 hade YIT blivit det största utländska byggbolaget i Ryssland. Förutom i St. Petersburg expanderade husbyggnationen även till Moskva, Jekaterinburg och Rostov. År 2010, förvärvade YIT ett mindre slovakiskt byggbolag. Målet var att bli stor inom husbyggnation i östra Centraleuropa vid sidan av Ryssland och Baltikum. Under samma år, förvärvade YIT även företaget Caverion.

Under det nuvarande decenniet har YIT:s viktigaste affärssegment varit bygg och byggnadssystemtjänster. YIT:s mål är att bli en stor leverantör av tjänsterna i Norden och Centraleuropa.

År 2013 separerades YIT till två bolag. Byggnadssystemtjänsterna fördes vidare till Caverion. YIT fortsatte att fokusera på byggindustrin.

YIT och Lemminkäinen fusionerades den 1 februari, 2018

Den 1 februari 2018 gick YIT och Lemminkäinen samman och sedan dess bedrivs verksamheten under namnet YIT.

LÄS MER OM FUSIONEN HÄR

YIT säljer sin nordiska asfalts- och mineralaggregatverksamhet

YIT och Peab har signerat en överenskommelse gällande försäljningen av YIT:s asfalts- och mineralaggregatverksamhet. Detta berör Finland, Sverige, Norge och Danmark. Försäljningen tillkännagavs i juli 2019 och den första april 2020 slutfördes transaktionen.

LÄS MER OM FÖRSÄLJNINGEN HÄR