YIT:s Historia

Klimatet i Norra Europa ställer enorma krav på samhällets grundläggande strukturer.


Säsongsvariationerna är stora – men trots det så förväntar sig människor att deras livsmiljöer ska vara lika funktionella och behagliga på den kallaste vintern som på den hetaste sommaren. Höga krav och krävande förhållanden har förfinat YIT till vad det är idag. Ett ledande företag inom bygg och anläggning som fokuserar på att bygga, utveckla och underhålla våra livsmiljöer.

Tidslinje YIT:s historia 1910-2022

1900-talet: YIT:s historia tar fart

YIT:s historia börjar 1912 i och med att det svenska bolaget AB Allmänna Ingenjörsbyrån etablerar ett kontor i Finland. Bolagets mål var att bli en del av den ryska marknaden genom att etablera sig i Finland. Det första världskriget och Finlands självständighet ändrade dock förutsättningarna, vilket gjorde att bolaget drog sig tillbaka från den finska marknaden.

I Finland återupptogs aktiviteterna år 1920 genom att skapa AB Allmänna ingenjörsbyrån - Yleinen Insinööritoimisto Oy. Detta företag fick snabbt ett bra rykte och byggde vattenförsörjningssystem i ett flertal städer i Finland.

Dagens YIT består av ett flertal företrädare: Yleinen Insinööritoimisto Oy och Pellonraivaus Oy som grundades under andra världskriget. De bytte sedan namn 1968 namn till Perusyhtymä Oy. En ytterligare företrädare är Insinööritoimisto Vesto Oy. Under 1961 förvärvade Pellonraivaus Oy majoriteten av aktierna i YIT och Vesto och blev därmed moderbolag till båda bolagen. Både YIT och Vesto fortsatte dock att vara självständiga och konkurrerade i olika delar inom byggindustrin.

2000-talet fram tills idag

Under 2000-talet har YIT utvecklats till en internationell koncern tack vare företagsförvärv inom såväl byggnadssystemtjänster som bostadsbyggande. Det första årtiondet präglades av YIT:s förvärv av Calor AB i Sverige. ABB:s affärssegment inom byggnadssystem i åtta länder samt byggnadsservicesegmentet för det tyska företaget MCE AG i sex länder.

År 2008 hade YIT blivit det största utländska byggbolaget i Ryssland. Förutom i St. Petersburg expanderade husbyggnationen även till Moskva, Jekaterinburg och Rostov. År 2010, förvärvade YIT ett mindre slovakiskt byggbolag. Målet var att bli stor inom husbyggnation i östra Centraleuropa vid sidan av Ryssland och Baltikum. Under samma år, förvärvade YIT även företaget Caverion.

Under det nuvarande decenniet har YIT:s viktigaste affärssegment varit bygg och byggnadssystemtjänster. YIT:s mål är att bli en stor leverantör av tjänsterna i Norden och Centraleuropa.

År 2013 separerades YIT till två bolag. Byggnadssystemtjänsterna fördes vidare till Caverion. YIT fortsatte att fokusera på byggindustrin.

Den 1 februari 2018 gick YIT och Lemminkäinen samman och sedan dess bedrivs verksamheten under namnet YIT.

År 2020 såldes den nordiska asfalts- och mineralaggregatverksamhet till PEAB.

År 2022 drar YIT sig tillbaka från all verksamhet i Ryssland och säljer verksamheterna i Ryssland till Etalon Group PLC. Den strategiska översynen av de ryska verksamheterna inleddes ursprungligen i november 2021 och påskyndades i mars 2022 på grund av förändringar i den geopolitiska situationen.