Lokala sidor:
Corporate site:
YIT-anställda har möte runt ett stort bord.

Hur du rapporterar oegentligheter

Rapportera misstankar om fusk och oegentligheter
Vi strävar efter att upprätthålla öppenhet och god affärsetik.
Vi har nolltolerans mot fusk såsom svartarbete eller mutor. 

Det är viktigt att kommunicera och informera vid potentiella avvikelser för att hantera riskerna. Framförallt ska du ta upp dina frågor och misstankar med din chef eller överordnade. 

Om det inte är möjligt finns YIT Ethics Channel
Tjänsten tillhandahålls av den externa tjänsteleverantören WhistleB. Du kan använda tjänsten för att kommunicera misstänkta avvikelser anonymt. 

Tjänsten erbjuds via telefon eller webben på alla språk som används inom YIT. 
 
Du når YIT Ethics Channel via telefon 08-42003154, använd kod 5112# eller via direktlänk YIT Ethics Channel.