Lokala sidor:
Corporate site:

Hållbarhet

Som en av Nordeuropas främsta aktörer i branschen, har vi ett stort ansvar att driva en långsiktigt hållbar verksamhet

För oss på YIT innebär hållbarhet en effektiv användning av naturresurser, förnyelse av befintliga stadsområden samt en strävan mot en cirkulär ekonomi. Vi vill lägga grunden för framtidens stadsmiljöer. Det innebär att vi arbetar ansvarsfullt och i enlighet med hållbar utveckling, vilket gör det möjligt för våra produkter att behålla sitt värde i framtiden. Vi är engagerade i att skapa hållbara livsmiljöer samtidigt som vi tar hänsyn till människors behov.

Hållbarhet är en av fyra hörnstenar i YIT:s strategi. Strategin för 2020-2022 bygger på urbanisering, digitalisering och hållbarhet, som vi har identifierat som de viktigaste megatrenderna med avseende på vår verksamhet.

Inom hållbarhet stödjer vi tillväxt och produktivitetsutveckling genom att tillämpa principer för hållbar utveckling. Vårt mål är att identifiera det aktuella läget i våra verksamheter, sätta hållbarhetsmål och förbättra vår verksamhet genom energieffektivitet, materialeffektivitet och cirkulär ekonomi.

Grunden för vår hållbara verksamhet

  1. Hållbar, bekväm och säker stadsutveckling genom möjligheter till cirkulär ekonomi.
  2. God företagsstyrning, förebyggande av korruption och grå ekonomi.
  3. Förbättra och utveckla arbetssäkerheten.
  4. Främja personalens välbefinnande på arbetet samt kompetensutveckling.
  5. Ansvarsfull hantering av underentreprenörer och upphandling.
  6. Minsta miljöpåverkan av vår egen verksamhet.

YIT:s långsiktiga hållbarhetsmål

medium_sustainability_icons_carbon_handprint.jpg

UTSLÄPP

Halvera koldioxidutsläpp från egen verksamhet och självutvecklade projekt till och med 2030, jämfört med 2019.

medium_sustainability_icons_waste_heat.jpg

KOLDIOXIDNEUTRALITET

Möjlighet för koldioxidneutral användning av byggnader i egenutvecklade projekt

medium_sustainability_icons_demand_side_management.jpg

RAPPORTERING

Rapportering av projektspecifika CO2-indikatorer för egenutvecklade projekt från och med 2020.