Lokala sidor:
Corporate site:
Hållbarhet

Hållbarhet

Som en av Nordeuropas främsta aktörer i branschen, har vi ett stort ansvar att driva en långsiktigt hållbar verksamhet

För oss på YIT innebär hållbarhet effektiv användning av naturresurser, förnyelse av befintliga stadsområden samt strävan mot en cirkulär ekonomi. Vi vill lägga grunden för framtidens stadsmiljöer. Det innebär att vi arbetar ansvarsfullt och i enlighet med hållbar utveckling. Vi är engagerade i att skapa hållbara livsmiljöer samtidigt som vi tar hänsyn till människors behov.

Hållbarhet är en av fyra hörnstenar i YIT:s strategi. Strategin för 2020-2022 bygger på urbanisering, digitalisering och hållbarhet, som vi har identifierat som de viktigaste megatrenderna gällande vår verksamhet.

Vi stödjer en hållbar tillväxt och produktivitetsutveckling genom att tillämpa principer för hållbar utveckling. Vårt mål är att identifiera aktuellt läge, sätta hållbarhetsmål och förbättra verksamheten genom energi- och materialeffektivitet samt cirkulär ekonomi.

Grunden för vår hållbara verksamhet

  1. Hållbar, bekväm och säker stadsutveckling genom möjligheter till cirkulär ekonomi.
  2. God företagsstyrning, förebyggande av korruption och grå ekonomi.
  3. Förbättra och utveckla arbetssäkerheten.
  4. Främja personalens välbefinnande på arbetet samt kompetensutveckling.
  5. Ansvarsfull hantering av underentreprenörer och upphandlingar.
  6. Minska miljöpåverkan av vår egen verksamhet.

YIT:s långsiktiga hållbarhetsmål

medium_sustainability_icons_carbon_handprint.jpg

UTSLÄPP

Halvera koldioxidutsläppen från egen verksamhet och egenutvecklade projekt till och med 2030, jämfört med 2019.

medium_sustainability_icons_waste_heat.jpg

KOLDIOXIDNEUTRALITET

Möjlighet till koldioxidneutral användning av byggnader i egenutvecklade projekt

medium_sustainability_icons_demand_side_management.jpg

RAPPORTERING

Rapportering av projektspecifika CO2-indikatorer för egenutvecklade projekt från och med 2020.