Lokala sidor:
Corporate site:
YIT:s värderingar, vision & mission

YIT:s värderingar, vision & mission

VÄRDERINGAR

- Grunden för YIT:s sätt att arbeta

ikony_45.png

RESPEKT
• Vi bryr oss om våra kunder och våra medarbetare
• Vi strävar efter miljömässigt hållbara lösningar

ikony_86.png

KREATIVITET
• Vi litar på varandra och skapar en positiv anda
• Vi uppmanar till att våga utmana och vara innovativ

ikony_36.png

SAMARBETE
• Vi är öppna och delar kunskap
• Vi samarbetar och involverar för gemensam framgång

ikony_43.png

PASSION
• Vi siktar högt vad gäller kvalitet, expertis och resultat
• Vi värderar ett etiskt arbetssätt och håller det vi lovar

VISION

"Mer liv i hållbara städer"

MISSION

"Vi skapar bättre miljöer att leva i"