YIT:s värderingar

Grunden för YIT:s sätt att arbeta.


ikon respekt

RESPEKT
• Vi bryr oss om våra kunder och våra medarbetare
• Vi strävar efter miljömässigt hållbara lösningar

ikon kreativitet

KREATIVITET
Vi litar på varandra och
skapar en positiv anda
• Vi uppmanar till att våga utmana och vara innovativ

ikon samarbete

SAMARBETE
• Vi är öppna och
delar kunskap
• Vi samarbetar och involverar
för gemensam framgång

ikon passion

PASSION
• Vi siktar högt vad gäller kvalitet, expertis och resultat
• Vi värderar ett etiskt arbetssätt och håller det vi lovar

YIT Code of Conduct

– så arbetar vi i enlighet med våra gemensamma värderingar och regler

Vi månar om att främja vårt företags långsiktiga framgång, inom ramen för våra principer och regler. Vår uppförandekod innehåller de principer som vägleder våra verksamheter i relation till våra kunder, anställda, aktieägare, affärspartners, konkurrenter, samhälle, miljö, transparens i verksamheten, kommunikation och dataskydd. Här hittar du även information om efterlevnad av våra verksamhetsprinciper och rapportering om bristande efterlevnad.

Hur du rapporterar oegentligheter