• Artiklar
  • 2023-02-28

Vindkraft på starka grunder

Alla pratar om hållbar energiproduktion, men det är inte många som är medvetna om allt arbete som krävs innan vindkraftverken kan resas. Byggandet av infrastrukturen vid en vindkraftspark är en exakt process som inkluderar olika uppgifter från geotekniska undersökningar till geometrin i kurvorna på skogsvägar.

En renflock är en ovanlig orsak till förseningar i en infrastrukturspecialists arbete. Men de senaste åren har projektledaren Ville Nevala mer än en gång funnit sig själv sittande bakom ratten och väntat på att en lång rad renar ska passera.

Nevala var under en längre tid hänvisad till renskötselområdet i Västernorrlands län, för att arbeta som projektingenjör för ett infrastrukturprojekt. Hans jobb var att koordinera det massiva vindkraftsprojektet Stavro, där YIT ansvarade för vindkraftparkens infrastruktur, det vill säga vägar och lyftområden, fundament och ett mellanspänningsnät för 62 vindkraftverk och två kraftverk.

Hållbar vindkraft är framtidens energi. Trots folks intresse för vindkraft är det inte många som inser allt som krävs för att sätta upp vindkraftverk som kan producera el. Till och med renflocken som blockerade Nevalas väg gick på en väg planerad och sedan byggd av YIT för den framtida vindkraftsparken.

YIT tuulivoima tienrakentaminen.jpg

Läge, läge, läge
På Stavro kunde Nevala arbeta med alla faser av vindkraftsprojektet BoP (Balance of Plant) eftersom YIT både designade och byggde projektets infrastruktur. Vindkraftparken Stavro stod färdig i slutet av 2021 och producerar nu koldioxidneutral energi för det svenska nätet.

Ett omfattande utvecklingsprojekt som vindkraftsparker likt Stavro kräver år av grundlig planering. Först måste du hitta rätt plats för vindkraftsparken. Det finns många faktorer att ta hänsyn till: vilka är vindförhållandena? Bor det människor i området och är den lokala naturen skyddad? Vad är kommuninvånarnas och politikernas attityder till vindkraft? Hur lätt blir det att ansluta vindkraftsparken till elnätet?

När rätt plats har hittats förhandlar projektutvecklaren avtalsvillkor och ersättning med markägaren. Därefter överlämnas projektet till den kommunala områdesindelningsprocessen som inkluderar en bedömning av projektets miljöpåverkan och en chans för kommuninvånarna att kommentera områdesindelningen. Om allt går bra får projektet bygglov och infrastrukturplaneringen kan påbörjas.

LR-213685.jpg

Turbinernas framtid beror på infrastrukturfasen
"När man går vidare till själva konstruktionen är det första man ska göra att undersöka marken", säger Nevala.

”Vi testar bärförmågan på befintliga skogsvägar med geotekniska undersökningar och studerar turbinens lägen och lyftområden med borrhålsprover. Vi tar reda på vad som behöver göras med marken och om planerna behöver ändras om det till exempel är mycket lera eller en våtmark. Träd behöver också fällas för att ge plats åt nya vägar och lyftområden.”

Enligt Nevala är själva infrastrukturdelen av bygget uppdelat i fem sektioner: stråkkonstruktion, fundament, lyftområden, distributionsstation och jordkabel.

För det första fixas sträckorna i området genom att bygga nya vägar eller förbättra de befintliga vägarnas bärförmåga. En mjuk skogsväg klarar inte transporten av tunga vindkraftverk. Vägarnas geometri måste utformas så att de långa bladen kan manövrera runt hörnen.

Innan de kan resas behöver vindkraftverken rejäla betongfundament för att inte ens de starkaste vindarna ska kunna slå ner dem. För att kunna resa turbinerna på fundamenten behöver du dessutom stora kranar som kräver byggande av ett lyftområde som sträcker sig över hundratals meter.

För att utnyttja energin som produceras av turbinerna som el till stamnätet behöver man bygga en eller flera distributionsstationer. Kraften går från turbinerna till distributionsstationen via underjordiska mellanspänningskablar som också behöver installeras som en del av infrastrukturprojektet.

Turbinerna kan inte resas och anslutas till nätet förrän infrastrukturen är färdig.

– Ur kundens perspektiv är det viktigt att färdigställa parken i tid eftersom varje minut av att vara ansluten till nätet genererar pengar. Jag är stolt över att kunna säga att vi inte hade några förseningar i Stavro, säger Nevala.

LR-210061.jpg

Stadiga och pålitliga nyckelfärdiga projekt
YIT är ett av få byggföretag i Finland som både utvecklar vindkraftsprojekt och bygger sin infrastruktur. Just nu bygger YIT en vindkraftspark i Murtomäki, i Pyhäjärvi kommun.

– Det är ett projekt som utvecklats av YIT och som idag ägs av Ålandsbanken. Vi bygger hela projektet från början till slut med en nyckelfärdig leverans, och kunden kommer att få en fullt fungerande vindkraftspark precis enligt överenskommelse, säger Jouni Hyvärinen, Vice President, Foundation and Industrial Engineering på YIT.

Ur kundens perspektiv ligger YIT:s styrkor i att bygga vindkraftsparker i tillförlitlighet och stabilitet. Att hitta en operatör som kan utföra allt arbete relaterat till vindkraftsparken i sin fulla omfattning på ett konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt sätt, med hänsyn till säkerhet och miljö, är ganska unikt.

"Koldioxidneutral energi är framtiden. Vårt samhälle måste arbeta ihärdigt för att överge fossila bränslen och vindkraft är en utmärkt del av lösningen, säger Hyvärinen.

"Att delta i hållbar energiproduktion ger mig en känsla av mening och tillfredsställelse i mitt arbete", avslutar Nevala.