• Referensprojekt
  • 3406 visningar

Stavro Vindkraftspark

På uppdrag av Stavro Vind AB, huvudägare Prime Capital, bygger YIT en ny vindkraftspark i Norra Sverige. Parken ligger vid Blodrotsberget och Blackfjället, cirka 70 km nordost om Örnsköldsvik. Kontraktet skrevs i juni 2019 och uppgår till över 350 miljoner SEK.

Vindkraftspark i Örnsköldsvik

YIT:s första vindkraftsparksprojekt i Sverige

Detta är YIT:s första vindkraftsparksprojekt i Sverige som kommer att främja vindkraften och alla dess miljömässiga fördelar. Tidigare har YIT kontrakterat över 100 vindkraftsprojekt i Finland, däribland Raahe, Kalajoki, Siikainen och Simo.

”I linje med vår strategi kommer detta avtal stärka YIT:s position i Sverige samt bidra till en långsiktig och hållbar utveckling ” säger Harri Kailasalo, EVP, Infrastrukturprojekt YIT.

YIT står för omfattande arbete

YIT kommer att stå för både vägar och fundament. Under augusti 2019 påbörjades förberedande mark- och betongarbete vid vindkraftsverket. Projektet förväntas att färdigställas under sommaren 2021.

Projektets namn
Stavro Vindkraftspark
Kund
Stavro Vind AB, huvudägare Prime Capital
Ort
Örnsköldsvik
Land
Sweden
År
2019
Projektstatus
Under konstruktion
Affärsverksamhet
Infra