• Referensprojekt
  • 4586 visningar

Stavro Vindkraftspark

På uppdrag av Stavro Vind AB, huvudägare Prime Capital, byggde YIT fundamenten till en ny vindkraftspark i Norra Sverige. Parken ligger vid Blodrotsberget och Blackfjället, cirka 70 km nordost om Örnsköldsvik. Kontraktet skrevs i juni 2019 och uppgick till över 350 miljoner SEK.

Stavro vindkraftverk
Stavro vindkraftverk

Vindkraftspark i Örnsköldsvik

YIT:s första vindkraftsparksprojekt i Sverige

Detta är YIT:s första vindkraftsparksprojekt i Sverige som kommer att främja vindkraften och alla dess miljömässiga fördelar. Tidigare har YIT kontrakterat över 100 vindkraftsprojekt i Finland, däribland Raahe, Kalajoki, Siikainen och Simo.

”I linje med vår strategi kommer detta avtal stärka YIT:s position i Sverige samt bidra till en långsiktig och hållbar utveckling ” säger Harri Kailasalo, EVP, Infrastrukturprojekt YIT.

YIT stod för omfattande arbete

YIT stod för uppförandet av både vägar och fundament. Under augusti 2019 påbörjades förberedande mark- och betongarbete vid vindkraftsverket. Projektet färdigställdes under sommaren 2021.

Projektets namn
Stavro Vindkraftspark
Kund
Stavro Vind AB, huvudägare Prime Capital
Ort
Örnsköldsvik
Land
Sweden
År
2021
Projektstatus
Färdigställt
Affärsverksamhet
Infra