• Referensprojekt
  • 393 visningar

Hjorthagsgaraget

På uppdrag av Stockholm Parkering har YIT gjort förberedande bergarbeten och projekterat för att kunna göra kalkyler för Fas 2 av Hjorthagsgaraget i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Liten människa i stort bergrum
Liten människa i stort bergrum

I bergrum som tidigare använts för lagring av nafta planerar Stockholm Parkering att bygga 1 300 parkeringsplatser för den framväxande stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Med entréer från Gasverksområdet, Artemisgatan, Rådjurstigen och Gasverksvägen samt in- och utfarter belägna nära Ropstenskopplet blir det Stockholm Parkerings största garage med såväl förhyrda- som besöksplatser. Alla platser i garaget kommer att ha laddmöjligheter för både elbilar och laddhybrider.

Under projektets Fas 1 har YIT utfört förberedande bergarbeten i form av bergrensning, selektiv bultning och satt bergnät för att skapa en säker arbetsmiljö inför fortsatta arbeten. I projektet ingick även att riva två stycken 38 m3 stora betongpluggar mellan bergrummen och arbetstunneln.

Tillsammans med Afry har YIT även gjort geologisk kartering och projekterat för att kunna ta fram kalkyler för det fortsatta arbetet. Arbetena inleddes under hösten 2022 och avslutades i september 2023.

Projektets namn
Hjorthagsgaraget Fas 1
Kund
Stockholm Parkering
Ort
Stockholm
År
2023
Projektstatus
Färdigställt