• Referensprojekt
  • 3877 visningar

Sockenplan

På uppdrag av Region Stockholm är YIT en del av tunnelbaneförlängningen vid Sockenplan i Stockholm. Arbetet påbörjades i augusti 2020 och byggperioden är cirka 2,5 år. Projektets totala värde är cirka 400 miljoner SEK.

Bild: Servicetunneln vid Sockenplan kommer under byggskedet att användas som en arbetstunnel. Ett galler för ventilation placeras vid tunnelns mynning vid byggtidens slut.

Projektet är en del av en större utbyggnad av Stockholms tunnelbanesystem. Under de kommande 10 åren kommer Region Stockholm att utöka tunnelbanesystemet med 18 nya stationer och cirka 30 kilometer nya spår. Utbyggnadsplanen omfattar nästan 30 enskilda kontrakt och värdet på den totala investeringen är cirka 2 miljarder euro. Sockenplan är den sydligaste delen av den nya blå linjen mot Söderort, som i slutändan förbinder den befintliga Hagsätralinjen och den nya blå linjen från Södermalm vid Sockenplan.


Krav på hög kompetens och god planering

YIT har tidigare erfarenhet av liknande arbeten bland annat i Finland. Vid den pågående stora utbyggnaden av Helsingfors tunnelbanesystem är YIT, sedan 2009, en av huvudentreprenörerna och är därmed det enda nordiska byggföretaget med aktuell erfarenhet och kunskap från ett stort tunnelbaneprojekt. Men trots god erfarenhet av liknande metoder står projekt Sockenplan inför ett antal utmaningar. Den korta byggtiden innebär att man måste hitta tekniska lösningar och sätt att arbeta som gör att man vinner tid. Delar av entreprenaden projekteras av beställaren medan andra delar utförs av entreprenören vilket kräver en tydlig gränsdragning. Andra utmaningar som påverkar projektet är strikta buller- och vibrationskrav.

”Buller- och vibrationskraven påverkar vilka tider vi kan arbeta samt vilka metoder och maskiner vi kan använda oss av. Utredningar måste genomföras i god tid för att säkerställa att vi kan nyttja de tillvägagångssätt vi har planerat för”, menar projektchef, Jonathan Keränen.


En bredd av arbetsmetoder

En stor del av projektet inkluderar den stödkonstruktion som ska projekteras och sedan utföras för att sedan kunna genomföra det stora schaktet. Stödkonstruktionen kommer att bestå av RD-pålar, berlinerspont, PU-spont samt stämp som korsar stora schakten. Detta kräver specialister inom geoteknik, hydrologi, stödkonstruktion och injektering. Bergtunneln som kommer att byggas i ett senare skede av projektet kommer att utföras med hjälp av vajersågning.

”Stödkonstruktionen är komplex och det är av stor vikt att se över eventuell omgivningspåverkan såsom sättningar av befintlig bebyggelse samt påverkan på grundvatten. Men tack vare våra erfarna specialister kommer vi att lyckas”, avslutar Jonathan.

 

Projektets namn
Sockenplan
Kund
Region Stockholm
Ort
Stockholm
Land
Sweden
År
2023
Projektstatus
Under konstruktion
Affärsverksamhet
Infra