• Referensprojekt
  • 3273 visningar

Krångede vattenkraftverk

YIT Sverige AB och Fortum Sverige har ingått avtal om byggandet av en ny tillfartstunnel till Krångede vattenkraftverk. Ett av Sveriges största i sitt slag.

Modernisering av Krångede vattenkraftverk

YITs arbeten vid Krångede Vattenkraftverk, Fortums största vattenkraftverk med en årlig produktion på 1700 GWh, inkluderar tunneldrivning, diamantwiresågning av schakt såväl som betongkonstruktion och stenläggning. Syftet med projektet är att öka tillgängligheten och förbättra arbetsmiljön och säkerheten vid servicearbete av turbiner och aggregat.

Arbetet påbörjades 2018 och beräknas vara klara 2023. Avtalet är värt 80 miljoner kronor.

Våren 2018 påbörjades arbetet med den 600 meter långa tillfartstunneln.
2020 påbörjades arbetet med att genom wiresågning färdigställa tillfartstunneln och ta ut de 5-9 meter djupa vertikalschakten ner till kraftverkets utloppstunnlar, ett arbete som är komplicerat och riskfyllt då det sker samtidigt som kraftverket är i drift. Därför har arbetsmiljö och säkerhet varit både YIT och Fortums största fokus under hela projektet.

Projektets namn
Krångede Vattenkraftverk
Kund
Fortum AB
Ort
Krångede, Ragunda kommun
Land
Sweden
År
2023
Projektstatus
Under konstruktion
Affärsverksamhet
Infra