• Referensprojekt
  • 1871 visningar

Krångede vattenkraftverk

YIT Sverige AB och Fortum Sverige har ingått avtal om byggandet av en ny tillfartstunnel till Krångede vattenkraftverk. Ett av Sveriges största i sitt slag.

Modernisering av Krångede vattenkraftverk

Avtalet är värt 80 miljoner kronor och inkluderar såväl betongkonstruktion som stenläggning. Stora mängder diamantwire har även används för att kunna såga i berg. Syftet med arbetsmiljöprojektet är att öka tillgängligheten till kraftstationen för att underlätta dess servicearbete av turbiner och aggregat. Krångede kraftverk är Fortums största, med en årlig produktion på 1700 GWh.

Tillfartstunneln kommer bli omkring 600 meter lång, ett arbete som omfattar berg- betong och beläggningsarbete. Projektet är komplicerat på grund av det faktum att arbetet pågår i närheten av kraftverk som ständigt drivs.

Projektets namn
Krångede Vattenkraftverk
Kund
Fortum AB
Ort
Hammarstrand
Land
Sweden
År
2018
Projektstatus
Under konstruktion
Affärsverksamhet
Infra