• Karriärberättelser
  • 2023-01-04
  • 1626 visningar

Från snickare till projektchef

Andreas Wernersson har gjort en snabb karriär på YIT sedan han kom till företaget 2020, från arbetsledare till platschef och sedan förra året projektchef. Att anta nya utmaningar och arbeta med komplexa infrastrukturprojekt är det som driver honom framåt.

Vi träffar Andreas Wernersson på planen utanför platskontoret vid Krångede vattenkraftverk där YIT sedan 2018 bygger ny tillfartstunnel och sågar ut vertikalschakt till kraftverkets turbiner för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten för de som underhåller verket. Ett komplext och riskfyllt arbete som ställer stora krav på de som jobbar med projektet. För Andreas är det just utmaningarna i komplexa projekt som driver honom.

Länge arbetade Andreas Wernersson som snickare och betongarbetare i bland annat Norge. Men när han 2017 var pappaledig på hemmaplan valde han att läsa en utbildning på en yrkeshögskola.

 – Jag bestämde mig för att söka till Yrkeshögskolan Höga Kusten med inriktning arbetsledare/byggproduktionsledare. Först och främst för att testa om det var något för mig. Jag gillade det så pass mycket att jag avbröt pappaledigheten och tog tjänstledigt med ett avtal om att jag även kunde jobba extra i Norge under studierna, säger han.

Efter två slitsamma men intressanta år med heltidsstudier parallellt med ganska mycket arbete och pendlande tog Andreas Wernersson examen 2019.

– Jag fick då anställning som arbetsledare även på pappret. Men jag hade redan jobbat som arbetsledare sedan den första praktiken. När en headhunter från YIT sedan visade intresse för mig 2020 och erbjöd ett platschefsjobb så kändes den utmaningen spännande. Tankarna på att åka hem och jobba i Sverige igen startade nog redan någonstans när jag började studera 2017. Efter tio år i Norge och två små barn och sambo på hemmaplan samt en pandemi var valet enkelt, jag tog jobbet! Ett beslut som jag inte ångrar idag.

Från platschef till projektchef
I oktober 2020 började Andreas Wernersson arbeta som platschef hos YIT Sverige och fick då en större inblick i den svenska byggarbetsmarknaden. Han drev två projekt som platschef och fick även vara delaktig i en del kalkylarbete i anbud och gå olika kurser. Förra sommaren dök sedan möjligheten upp att bli projektchef.

– Jag tycker att det är roligt att anta nya utmaningar och jag är intresserad av att göra karriär, så jag tackade ja till att bli projektchef. Att jag bor i Örnsköldsvik var också en bidragande orsak. Som platschef krävs det ofta att man är på plats varje dag eller åtminstone fyra dagar i veckan så jag sov borta hela veckorna på projektorten. Beroende på projektets storlek, omfattning och bemanning så är det inte lika kritiskt att behöva vara på plats varje dag som projektchef. Så jag växlar mellan att jobba hemifrån, från kontoret i Sundsvall och åka ut och besöka de projekt jag är ansvarig för.

 YIT är fortfarande ett litet växande företag i Sverige men har en stor koncern med sig i ryggen vilket Andreas Wernersson tycker speglar vardagen bra på företaget.

 – Det finns lite mer frihet under ansvar hos YIT, men man har samtidigt ramverk och stödfunktioner som man kan luta sig mot om det skulle behövas. Detta gör vardagen mer intressant för mig som är lite mer entreprenöriellt lagd. Då det finns tydliga ramverk och ett bra verksamhetsledningssystem behöver man inte heller uppfinna hjulet inför varje arbetsmoment. Det är med trevliga kollegor som vi skapar en god arbetsmiljö och jag gillar att vi arbetar som ett YIT. Vi i Sundsvall har goda samarbeten med både Luleåkontoret och Solnakontoret.

 Just nu är det ett bra läge att söka sig till YIT menar Andreas Wernersson. Inte minst eftersom infrastrukturmarknaden fortfarande är relativt het, med flera stora industri- och anläggningsprojekt på gång från norr till söder. Det ger en stabil arbetsmarknad för flera år framöver.

– Gillar man att arbeta i komplexa projekt där varje dag inte ser likadan ut så tycker jag att man ska söka sig till infrastruktursegmentet. Jag kan starkt rekommendera YIT som arbetsgivare. Vi är som jag nämnt tidigare en växande organisation på en het marknad. I en växande organisation finns det utrymme för den som är yngre och mer oerfaren att prova på olika roller, bidra och forma  YIT:s  kultur  och varumärke samtidigt som du även kan gå kurser och utbildningar och utvecklas i din egen karriär. Vi har medarbetare i alla åldrar och med olika kompetenser och erfarenheter, så det finns alltid något nytt att lära sig!