• Karriärberättelser
  • 2022-11-29
  • 631 visningar

YIT kan erbjuda en trivsam miljö att utvecklas i

Efter fem år i försäkringsbranschen började Emma Kjellin parallellt att läsa till arbetsmiljöingenjör på Folkuniversitetet. Utbildningen var inte inriktad mot någon särskild bransch men Emma Kjellin hade sin första LIA-plats på YIT 2021, och blev därefter erbjuden en tjänst som projektingenjör. En tjänst hon har kvar än idag.

Kvinna med skyddshjälm och glasögon
Kvinna med skyddshjälm och glasögon

– Projektingenjörsrollen innefattar bland annat att jag är ett kvalitets-, miljö och arbetsmiljöstöd i projekten. Så jag har helt klart användning av mina kunskaper från arbetsmiljöutbildningen, berättar Emma Kjellin.

Sedan tidigare har Emma Kjellin varit intresserad av att arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen. Inte minst eftersom det finns flertalet stora utmaningar och förbättringsområden inom branschen som helhet menar hon.

– Jag letade efter en LIA-plats inom branschen och kom i kontakt med YIT:s kvalitetschef, som ordnade en LIA-plats tillsammans med YIT:s dåvarande arbetsmiljöchef.

I arbetet som projektingenjör har Emma Kjellin i dagsläget två projekt som hon är delaktig i. Ett tunnelprojekt vid ett vattenkraftverk i Krångede och en nybyggnation av ett avloppsreningsverk i Fränsta.

– Mina arbetsuppgifter varierar beroende på vilken fas projektet är i. Min roll blir delaktig i projekten redan i anbudsskedet då vi räknar på jobb, där jag oftast hjälper till med dokumentation och förfrågningar. Även senare i projekten handlar mycket om dokumentationen. Men i min roll som projektingenjör kan det även röra sig om att kalla till olika möten och att delta i besiktningar, förklarar hon.

Platschef
Sedan sommaren 2022 har Emma Kjellin fått en ytterligare roll i Fränsta. Hon kan titulera sig både projektingenjör och platschef, och därmed samordningsansvarig på projektet. Med platschefsrollen tillkommer produktionsledning, detaljerad tidsplanering, daglig kontakt med underentreprenörer och byggledare bland annat. Ett jobb som till stor del är platsbundet förklarar hon.

 – Jag kan sällan arbeta hemifrån eller från kontoret vid pågående produktion. Men att jobba på projekt är väldigt roligt. Projektorganisationen arbetar nära, vilket gör att vi blir som ett lag då vi alla arbetar för att resultatet av projektet ska bli så bra som möjligt. Det gör det lättare att klara av alla utmaningar som man ställs inför på ett större projekt.

Vad är det bästa med att arbeta på YIT?
– Det är mycket som jag tycker är bra med att arbeta på YIT. Det är trevliga och roliga kollegor. Det finns möjlighet att styra över sin arbetstid samtidigt som det är utmanande projekt och arbetsuppgifter. Vi har även ett bra verksamhetsledningssystem som hjälper alla befattningar och det finns  möjlighet till avancemang inom företaget.

Var ser du dig själv om fem år? Är du kvar i branschen?
– Jag är absolut kvar i branschen! Vilken befattning som jag kommer att ha då är inte helt lätt att sia om dock. Inte minst eftersom det finns många spännande roller man kan fördjupa sig i.

Vad skulle du vilja säga till andra i din position som är intresserade av yrket och att söka sig till YIT?
– Är man intresserad av att arbeta inom branschen och vill utvecklas bör man söka. Har man intresset har man också alla förutsättningar till att bli duktig på det man gör. Dessutom kan YIT erbjuda en trivsam miljö att utvecklas i, säger Emma Kjellin och förklarar att det är ens eget driv som avgör hur långt man kan gå i sitt yrke:

 – På YIT får man möjligheten att utvecklas och stiga i graderna genom att man får ta mycket eget ansvar. Till exempel är projekten resultatbaserade. Gör man ett bra jobb kommer det att märkas både ekonomiskt och vid eventuella revisioner. Något som till stor del hänger på projektorganisationens samarbetsförmåga, engagemang och kunskap. Det är tillfredsställande att få följa ett projekt från start till slut. Man kan fysiskt se vad ens arbete åstadkommit.