Lokala sidor:
Corporate site:

”En trygg arbetsmiljö i en dynamisk omgivning”


Jobba hos oss

Vi på YIT bygger bättre stadsmiljöer. Tillsammans med våra anställda, partners och uppdragsgivare bygger vi inbjudande bostäder och arbetsplatser där människor kan trivas, växa och känna sig hemma. Vi skapar urbana miljöer som står sig från generation till generation och vi säkerställer att länder med utmanande väderlek har den bäst lämpade infrastrukturen. Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång, därför är det vår högsta prioritet att ta väl hand om alla anställda. Vi på YIT är en ledande aktör inom den europeiska byggindustrin med hjärtat på rätt ställe.

190607_YIT_rekrytointi_ikonit-10.png

Vi sysselsätter cirka 8 000 anställda i 10 olika länder

190607_YIT_rekrytointi_ikonit-12.png

Vår strategi innefattar att reducera koldioxidutsläppen med 50% fram till 2030.

recruitment_icons_200x200px_heart.png

Vårt arbete styrs av våra värderingar - respekt, samarbete, kreativitet och passion.

recruitment_icons_200x200px_percentage.png

82% av vår personal finner syfte i sitt dagliga arbete (YIT Voice personalundersökning 2018)

Karriärberättelser

"Min uppgift är att bygga en organisation som kan ta sig an större projekt i framtiden"

Att arbeta som regionchef för stora projekt innebär ett stort ansvar i att driva verksamheten framåt och vidga dess vyer. David hade tidigare arbetat vid Västlänken i Göteborg sedan tre år tillbaka innan han hittade till YIT där han idag arbetar inom ett flertal områden med att utveckla verksamheten.

Läs Davids Hela berättelse här

”Det är viktigt att alla i en organisation eller på en arbetsplats arbetar strukturerat, samt att man är väl medveten om vilka risker som finns och arbetar med att förebygga dessa”

Att arbeta som arbetsmiljöchef innebär att man har ett övergripande ansvar inom arbetsmiljö, samt att man strävar efter att driva YIT framåt i dessa frågor. Maria hade tidigare arbetat i byggbranschen inom ett flertal roller innan hon tog rollen som arbetsmiljöchef vilket innebär att hon besitter stora kunskaper kring YIT:s vardagliga arbete. 

Läs Marias hela berättelse här

"Jag vill vara med och bygga ett hållbart samhälle"

Kinga studerade miljöteknik vid Krakows tekniska universitet i Polen där hon tog en Magisterexamen med inriktning sanitetsteknik. För att lösa nuvarande och framtida problem är Kinga övertygad om att det krävs samarbete mellan människor som har olika kunskap, bakgrund, kultur och perspektiv. Detta ligger till grund för att hon idag valt att jobba på ett internationellt bolag som KMA-ingenjör. Olika är bra. Och varje enskild framgång är ett resultat av ett lyckat samarbete.

Läs Kingas hELA berättelse här