”En trygg arbetsmiljö i en dynamisk omgivning”


Jobba hos oss

Vi på YIT bygger bättre stadsmiljöer. Tillsammans med våra anställda, partners och uppdragsgivare bygger vi inbjudande bostäder och arbetsplatser där människor kan trivas, växa och känna sig hemma. Vi skapar urbana miljöer som står sig från generation till generation och vi säkerställer att länder med utmanande väderlek har den bäst lämpade infrastrukturen. Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång, därför är det vår högsta prioritet att ta väl hand om alla anställda. Vi på YIT är en ledande aktör inom den europeiska byggindustrin med hjärtat på rätt ställe.

ikon anställda

Vi sysselsätter cirka 5 500 anställda i 9 olika länder

ikon koldioxidutsläppen

Vår strategi innefattar att reducera koldioxidutsläppen med
50% fram till 2030.

ikon värderingar

Vårt arbete styrs av våra värderingar - respekt, samarbete, kreativitet och passion.

Karriärberättelser

Man i byggnadsklöder på en arbetsplats

"En av de största anledningarna till att jag började på YIT var möjligheten att åter få närhet till produktionen och på så sätt fortsätta lära om ämnen och frågeställningar som är viktiga när det kommer till ett effektivt byggande."

När Anders Palmén började sina universitetsstudier hade han inte tänkt att han skulle arbeta på byggarbetsplatser. Faktum är att han inte ens planerade att bli ingenjör.

Redan 2005 började Anders studera ekonomi och ledarskap vid Murdoch University i Perth, Australien. Men efter ett och ett halvt år, och efter att ha frågat sig själv vad han egentligen ville jobba med, ändrade han sin studieinriktning och bestämde sig för att påbörja sina civilingenjörsstudier.

Läs Anders Hela berättelse här

Byggnadsarbetare i vinterväder

Jag uppskattar öppenheten på YIT, man är inte rädd att fråga om råd om man stöter på utmaningar. Mina kollegor är fantastiska.

Det gemensamma språket, en marknad med många intressanta projekt och närheten till Finland. Det är några anledningar till att många unga byggnadsingenjörer i Österbotten tar sig till andra sidan Bottniska viken när det är dags att ge sig ut på praktik eller för att söka jobb.

"Vi är några från Vasa-området som jobbar på YIT i norra Sverige, jag har haft turen att till viss del kunna samköra med dem. Pendlingen i sig är inget större problem för mig, på med farthållaren och en bra ljudbok så går timmarna snabbt, berättar Rasmus Back."

Läs Rasmus hela berättelse här

YIT konstruktionsarbetare

"Jag vill vara med och bygga ett hållbart samhälle"

Kinga studerade miljöteknik vid Krakows tekniska universitet i Polen där hon tog en Magisterexamen med inriktning sanitetsteknik. För att lösa nuvarande och framtida problem är Kinga övertygad om att det krävs samarbete mellan människor som har olika kunskap, bakgrund, kultur och perspektiv. Detta ligger till grund för att hon idag valt att jobba på ett internationellt bolag som KMA-ingenjör. Olika är bra. Och varje enskild framgång är ett resultat av ett lyckat samarbete.

Läs Kingas hELA berättelse här