”En trygg arbetsmiljö i en dynamisk omgivning”


Jobba hos oss

Vi på YIT bygger bättre stadsmiljöer. Tillsammans med våra anställda, partners och uppdragsgivare bygger vi inbjudande bostäder och arbetsplatser där människor kan trivas, växa och känna sig hemma. Vi skapar urbana miljöer som står sig från generation till generation och vi säkerställer att länder med utmanande väderlek har den bäst lämpade infrastrukturen. Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång, därför är det vår högsta prioritet att ta väl hand om alla anställda. Vi på YIT är en ledande aktör inom den europeiska byggindustrin med hjärtat på rätt ställe.

ikon anställda

Vi sysselsätter cirka 5 500 anställda i 9 olika länder

ikon koldioxidutsläppen

Vår strategi innefattar att reducera koldioxidutsläppen med
50% fram till 2030.

ikon värderingar

Vårt arbete styrs av våra värderingar - respekt, samarbete, kreativitet och passion.

Karriärberättelser

Abdinasser

"Jag hamnade hos YIT eftersom jag började titta närmare på vilka möjligheter det fanns att vara delaktig under hela processen av ett projekt"

Abdinasser har alltid haft ett stort intresse för byggsektorn och har sedan en lång tid tillbaka haft målsättningen att arbeta som projektingenjör. När Abdinasser kom till Sverige 2010 fick han möjlighet att förverkliga sin barndomsdröm.

Läs Abdinassers Hela berättelse här

konstruktionsarbetare

”Det är viktigt att alla i en organisation eller på en arbetsplats arbetar strukturerat, samt att man är väl medveten om vilka risker som finns och arbetar med att förebygga dessa”

Att arbeta som arbetsmiljöchef innebär att man har ett övergripande ansvar inom arbetsmiljö, samt att man strävar efter att driva YIT framåt i dessa frågor. Maria hade tidigare arbetat i byggbranschen inom ett flertal roller innan hon tog rollen som arbetsmiljöchef vilket innebär att hon besitter stora kunskaper kring YIT:s vardagliga arbete. 

Läs Marias hela berättelse här

YIT konstruktionsarbetare

"Jag vill vara med och bygga ett hållbart samhälle"

Kinga studerade miljöteknik vid Krakows tekniska universitet i Polen där hon tog en Magisterexamen med inriktning sanitetsteknik. För att lösa nuvarande och framtida problem är Kinga övertygad om att det krävs samarbete mellan människor som har olika kunskap, bakgrund, kultur och perspektiv. Detta ligger till grund för att hon idag valt att jobba på ett internationellt bolag som KMA-ingenjör. Olika är bra. Och varje enskild framgång är ett resultat av ett lyckat samarbete.

Läs Kingas hELA berättelse här