• Karriärberättelser
  • 2022-02-13
  • 1566 visningar

Jordnära konstruktionsarbete - 5 frågor till en geoteknisk specialist

Anders Palmén är teknisk specialist inom geoteknik. Hur kommer det sig att han jobbar för ett byggföretag som YIT Sverige?

När Anders Palmén började sina universitetsstudier hade han inte tänkt att han skulle arbeta på byggarbetsplatser. Faktum är att han inte ens planerade att bli ingenjör.

Redan 2005 började Anders studera ekonomi och ledarskap vid Murdoch University i Perth, Australien. Men efter ett och ett halvt år, och efter att ha frågat sig själv vad han egentligen ville jobba med, ändrade han sin studieinriktning och bestämde sig för att påbörja sina civilingenjörsstudier.

Det visade sig vara rätt val. Några år senare tog Anders examen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som civilingenjör, specialiserad på infrastruktur. Det var valet att skriva sin masteruppsats inom geoteknik som satte kursen för hans framtida yrkesbana som geotekniker. I sin masteruppsats studerade och utförde han laboratorietester av hur man kan skapa sandsten genom injektering av en vätska innehållandes vägsalt, urea och ett enzym från bönmjöl.  

Efter examen arbetade Anders först som geotekniker på PEAB Anläggning och därefter som geoteknisk specialist på Trafikverket för projekt Ostlänken, en ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Linköping. Vid den tidpunkten var Ostlänken i dess tidiga skede (systemhandling) och Anders uppgift var bl.a. att vägleda geotekniska konsulter till att hitta optimala geotekniska lösningar.

Så, vad förde dig till YIT?

"Många anledningar. En av de största var möjligheten att åter få närhet till produktionen och på så sätt fortsätta lära om ämnen och frågeställningar som är viktiga när det kommer till ett effektivt byggande.  Detta är vad jag alltid ansett vara en av de största möjligheterna med att arbeta för ett byggföretag och entreprenör. Utöver det ger YIT, som en internationell koncern, också möjlighet att lära av organisationer och projekt utanför Sverige, vilket även det tilltalade mig mycket.”

”Allt jag arbetar med har på det ena eller det andra sättet en koppling till marken och ute på en byggarbetsplats har jag de bästa förutsättningarna för att skapa mig en förståelse för hur olika jordarter verkligen beter sig. En djupare kunskap om jordens egenskaper och beteende bidrar positivt vid optimering av grundkonstruktioner och schakter utan att på samma gång riskera säkerheten. Jag tror att denna kunskap är svår att tillskansa sig på samma sätt om man inte kommer ut i verkligheten på byggarbetsplatserna. Så för mig är tillfället att koppla ihop teori och praktik den optimala möjligheten till att bli en riktigt bra geoteknisk ingenjör, och den möjligheten har YIT gett mig.”

Vad gör egentligen en geoteknisk specialist inom YIT?

”Som geoteknisk specialist stöttar jag organisationen och projektledningen med tekniska utvärderingar och rekommendationer för deras beslutsfattande. En teknisk specialist försöker hitta den mest ekonomiska och produktionsanpassade lösningen som också uppfyller alla nödvändiga dimensioneringsförutsättningar:  hållfasthet, säkerhet, livslängd, hållbarhet och så vidare.”

”Spenderas lite mer pengar i tidiga faser av ett projekt, för att få mer information om jordens egenskaper, kan oftast senare risker för oförutsedda förutsättningar minskas. Sådana oförutsedda förutsättningar kan tvinga projektet att ändra vissa produktionsplaner, byggmaterial eller byggmetoder vilket riskerar att öka byggtiden och kostnaden.”

Man vid ett skrivbord med 3 olika skärmar

Berätta om din typiska arbetsdag.

”Ingen dag är exakt den andra lik, men vanligtvis består min arbetsdag av att stötta i: anbudsarbete, dimensioneringsarbete samt produktionsrelaterade frågor gällande geoteknik och kontraktsuppföljning. Jag utvärderar jord- och markförhållanden för olika projekt och genomför därefter konstruktionsberäkningar för olika typer av geokonstruktioner. Till exempel beräknar jag sättning såväl som släntstabilitet och dimensionerar därefter pålning för att minska sättningar eller någon form av stödkonstruktion för att öka säkerheten mot ras och skred vid arbeten med schakt.”

“Jag ansvarar även för att utbilda medarbetare i säker schakt och praktisk geoteknik. Jag håller en endagskurs som syftar till att öka förståelsen om geotekniken och dess utmaningar och som på så vis skall öka medvetenheten om de faror som arbeten med schakter kan medföra.”

Hur många geotekniska specialister arbetar för YIT?

”I Finland finns ett par geotekniska kollegor inom infrastruktursegmentet. I YIT Sverige är jag den första som fått i uppdrag att göra den här typen av arbete, så jag får använda mina kunskaper och erfarenheter från tidigare jobb för att skapa min egen roll.”

"Ett syfte som jag har är att bidra till att informera marknaden om att YIT kan lösa geotekniskt komplexa problem och genomföra projekt som kräver hög kompetens inom såväl infrastruktur som geoteknik. Naturligtvis har coronaviruset under de senaste två åren begränsat möjligheterna att nätverka och sprida detta budskap genom bl.a. konferenser. Sverige som marknad verkar ha brist på yrkesmän inom bygg- och infrastruktursegmentet, så det är viktigt att sprida budskapet att YIT är ett kompetent infrastrukturföretag i Sverige som även sträcker sig över fler länder.”

Förklara mer, varför är det viktigt?

”Vi har några projekt med internationella kunder där engelska är kommunikationsspråket. Det finns även svenska uppdragsgivare som genererar förfrågningsunderlag på både svenska och engelska. Så i vissa projekt är språkbarriären låg. Därför kan arbete i Sverige också vara av intresse för internationellt yrkesverksamma eller YIT-kollegor från andra länder. För konstruktörer är nästan alla dimensioneringsstandarder baserade på engelska eller har en engelsk översättning, och beräkningarna är skrivna på matematikens universella språk. Så flytande svenska är inte alltid ett måste för att arbeta med oss.”

Här hittar du lediga jobb på YIT