• Karriärberättelser
  • 2020-02-12
  • 2342 visningar

Projektingenjör KMA

Som Projektingenjör KMA har jag ansvar för att se till att projektet utförs enligt riktlinjer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. I följande karriärberättelse möter vi Alim, som senast kommer från projektet ”Förbifart Stockholm” för Trafikverket. Alim besitter en bred kunskap kring tunnelsäkerhet och arbetsmiljö vilket han kommer ha stor nytta av i sin nya yrkesroll. Det första projektet Alim kommer att jobba med är E2 – avloppstunneln mellan Bromma och Sickla.

”Jag kommer att jobba med frågor gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö”

 

Vad har du för roll hos YIT och vad innebär den?
Jag arbetar som Projektingenjör KMA vilket innebär att jag kommer involveras i frågor angående kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vad kommer du rent praktiskt att arbeta med i projektet?
I nuläget arbetar jag i projekt E2 där jag ser till att tunneln byggs säkert, miljövänligt samt till rätt kostnad.

Vilka tidigare erfarenheter tar du med dig till din nya roll?
Jag kommer senast ifrån ett projekt för Trafikverket som innefattar en förbifart i Stockholm vid E4:an. Där har jag samlat på mig erfarenhet kring både arbetsmiljö, tunnelsäkerhet och miljö.

Hur har dina första dagar sett ut på YIT?
Mina första dagar har varit väldigt händelserika. Jag har fått lära känna många nya kollegor och har påbörjat påläsning gällande kontrakthandlingar för det nya projektet.

Varför valde du att söka dig till just YIT & vad var ditt första intryck?
Jag kände till YIT sedan innan och var intresserad av vilka tjänster företaget kunde erbjuda. Kort därefter hittade jag en jobbannons som verkade intressant och sökte tjänsten. Mina första intryck är enbart positiva.

Hur tror du att dina kollegor skulle beskriva dig?
Att jag är glad och social tror jag.

Vad är mest utmanande i ditt arbete samt vilka egenskaper krävs för att lyckas i din roll?
Det som är mest utmanande i mitt arbete är de krav som medföljer stora projekt. Det krävs att man säkerställer att allt följs och utförs som det ska. Planering är även av stor vikt gällande allt från förberedelser till överlämnande. Det är en utmanande men samtidigt en väldigt spännande resa att vara delaktig i ett projekt.

Här hittar du lediga jobb på YIT