• Karriärberättelser
  • 2020-12-16
  • 2225 visningar

Produktionschef

Lars arbetar som produktionschef inom ramen för mark, installation och bygg vid projekt E2 – ett projekt som ingår i utvecklingen av Stockholms framtida avloppsrening. Lars har arbetat inom området för infrastruktur sedan starten på sin karriär och har deltagit i en mängd större projekt såsom exempelvis Västlänken i Göteborg. Som produktionschef har man en styrande roll där man främst har i uppgift att få produktionen att fortskrida så effektivt som möjligt.

”Kort och gott handlar min roll om att få produktionen att fungera. Mitt arbetet kan handla om allt från projektering och planering till att hantera ekonomiärenden och vara tillgänglig för frågor från någon av våra medarbetare. Ena dagen arbetar man tillsammans med beställaren och diskuterar olika frågor medan man nästa dag är ute på arbetsplatsen för att se över något i produktionen”, berättar Lars.

Lars talar vidare om vikten av att produktionen sker på ett säkert och ekonomiskt hållbart sätt för att kunna leverera rätt kvalitet. Han betonar även  det essentiella samarbetet som krävs för att ett projekt ska resultera i ett  framgångsrikt resultat.

”I min yrkesroll strävar jag i synnerhet efter att kunna leverera en kvalitativ slutprodukt. Det är viktigt för mig att alla gör sitt bästa och att man arbetar tillsammans på ett säkert sätt. Men tack vare YIT:s familjära arbetskultur finns det en öppenhet och förtrolighet där man vågar komma med nya idéer och ställa frågor så att vi gemensamt kan hitta bättre lösningar. Tillsammans är vi mångsidiga och har en bred kompetens”, avslutar Lars.

Här hittar du lediga jobb på YIT