• Karriärberättelser
  • 2020-11-11
  • 1535 visningar

Praktikplats

”Det finns en genomgående drivkraft bland medarbetarna där alla vill vara delaktiga, hjälpa varandra och utföra arbetsuppgifterna så bra det bara går”

Luibov med arbetsledare Jorma Prusila.
Luibov med arbetsledare Jorma Prusila.

I bild: Luibov tillsammans med sprängarbetsledare Jorma Prusila.

Liubov flyttade från Ryssland till Sverige och tog med sig sina kunskaper som utbildad bergsingenjör med över 10 år i branschen. Idag är hon praktikant hos YIT, tack vare arbetsförmedlingens program för utrikesakademiker. På så sätt får Liubov möjlighet att tillämpa sina många års erfarenhet i branschen, samtidigt som hon får perspektiv på hur den svenska byggbranschen fungerar.

”Genom arbetsförmedlingen kom jag för första gången i kontakt med YIT och får möjlighet att utöva min praktik här. Syftet med den här praktiken är i första hand att få en förståelse för hur metoder och tekniker skiljer sig åt, samt för att utveckla en stabil grund i det svenska språket vad gäller såväl vardagsspråk som fackspråk” berättar Luibov.

Luibovs främsta arbetsuppgifter går väl hand i hand med hennes tidigare yrkesroll i Ryssland, vilket gör att hon får chansen att fördjupa sina tidigare erfarenheter. Hon har bland annat ansvar för att följa upp kvalitetskontroller, protokoll och kontrollplaner, samtidigt som hon deltar i miljö- och skyddsronder. Dessa uppgifter ger en bred kunskapsbas att stå på samtidigt som hon får vara delaktig i en mängd processer samtidigt.

”Varje dag lär jag mig något nytt, allt i från kommunikation, regler och normer angående miljö till hur en viss bergtillverkningsprocess fungerar”, menar Luibov.

Vidare talar Luibov väl om YIT som arbetsgivare och menar att det finns en god möjlighet till initiativtagande, kreativa lösningar och personlig utveckling. Hennes målsättning är därför att vara redo att bli fastanställd hos YIT efter avslutad praktik.

”YIT skapar en mycket trevlig arbetsmiljö för alla medarbetare. Det finns även en genomgående drivkraft bland medarbetarna där alla vill vara delaktiga, hjälpa varandra och utföra arbetsuppgifterna så bra det bara går. Jag har varit mycket nöjd med min praktikperiod hittills och min målsättning är att vara redo att jobba hos YIT efter avlutad praktik”, avslutar Luibov. 

Här hittar du lediga jobb på YIT