• Karriärberättelser
  • 2020-03-25
  • 2156 visningar

Platschef

Jari Paajanen som arbetar som platschef inom YIT, bytte ut de finska tunnlarna mot de svenska. Den länge planerade flytten var ett resultat av äventyrslust vilket förde Paajanen till utvidgningen av Henriksdals avloppsreningsverk och tunnelprojektet mellan Bromma och Sickla.

”Genom öppenhet, ärlighet och diskussion kommer man långt”

Jari Paajanen uttryckte en önskan om att byta land inom YIT redan för ett par år sedan. Ärendet gick så småningom framåt, och när ett tidigare projekt var på väg att slutföras samtidigt som ett nytt inleddes i Stockholm, var tiden rätt.

”Jag ville se andra platser än hemtrakten. Det var en enkel och trygg flytt eftersom Sverige liknar Finland relativt mycket, men ändå är tillräckligt annorlunda”, säger Paajanen. 

Förändringen har framför allt krävt en del förberedelser. Jaris fru flyttade med honom till Stockholm och efter lite letande hittade de en lämplig bostad. Jari fick även hjälp av HR-avdelningen på YIT för att planera flytten.

”Huvudkontoret bidrog med hjälp och information om hur flytten skulle gå till. Jag har också själv fått driva processen framåt och söka efter information. När man planerar en flytt måste man våga ställa många frågor”, säger Paajanen.

Med YIT:s hjälp har han också kunnat delta i språkkurser för att förbättra sina språkkunskaper. Paajanen läste svenska i skolan, men trots det hörde inte språket till hans styrkor.

”Folk har haft förståelse för att jag är nyinflyttad och inte behärskar språket perfekt. Jag har sagt rakt ut att om jag inte förstår så kan vi använda engelska istället, så att vi garanterat förstår varandra. Det har varit okej för alla”, berättar Paajanen.

Han har i övrigt fått ett mycket bra bemötande under sin första tid i Sveriges huvudstad.

Bergsbyggnad och infrateknik lockade

Jari Paajanen började först studera till huvudbyggnadsingenjör vid Saimens yrkeshögskola i Villmanstrand. Men det stod snart klart för honom att det inte var rätt väg, utan att infrateknik och bergsbyggnad lockade mer. Det kändes mest intressant.

”Inom infrastruktursektorn får man jobba med stora massor. Det här är ett rätlinjigt arbete”, ler Paajanen.

Varför han till en början valde att söka sig till YIT var att han hade flera personer i sin omgivning som börjat arbeta inom verksamheten. Nu har han jobbat hos YIT i sammanlagt åtta år, men han har också, som han själv uttrycker det, varit iväg på ett ”litet sidospår”.

”Det blev en kortvarig paus från YIT. När jag sedan fick ett intressant jobb inom ett tunnelprojekt för slutförvaring av kärnbränsle vid anläggningen Onkalo i Olkiluoto var jag snart tillbaka. Jag är intresserad av stora och intressanta projekt, och hos YIT har jag möjlighet att arbeta med dessa projekt i alla olika slag”, berättar Jari Paajanen.

Infra erbjuder olika arbetsuppgifter

Inom infrastruktursektorn inspireras Jari särskilt av de olika arbetsplatserna och tunnelbyggandets varierande behov.

”Skalan är stor, nu senast arbetade jag med värdens första slutförvaring för använt kärnbränsle och nu bygger vi en avloppstunnel i Stockholm. Därefter bygger jag kanske en motorvägstunnel eller en tunnelbana. Tunnlar kan användas för alla möjliga ändamål, och det känns inspirerande. Inom infrastrukturen arbetar människor med liknande intressen, därför trivs jag utmärkt”, säger Paajanen.

Till den allmänna förmannens uppgifter hör bland annat att planera, schemalägga och övervaka arbetet samt att hålla koll på ekonomin. För Paajanen har de viktigaste lärdomarna i arbetet varit att alla är individer samt att alla är olika.

”Det är viktigt att kunna tolka och samarbeta med alla på rätt sätt. Betonggjutning, byggande av formar eller tunnelsprängning är enkelt i jämförelse. Genom öppenhet, ärlighet och diskussion kommer man långt. När man berättar vad som ska göras och vad som förväntas av var och en samt sedan agerar i enlighet med detta, kan man göra ett bra arbete”, säger Paajanen.

Här hittar du lediga jobb på YIT