• Karriärberättelser
  • 2021-06-28
  • 2510 visningar

Från praktikant till projektingenjör

”Tack vare min praktikperiod fick jag chansen att testa mina teoretiska kunskaper ute i produktion”

Lubna hade precis tagit examen inom byggteknik och design vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Men utan tidigare erfarenhet är det inte alltid så lätt att hitta sitt första jobb. Istället började Lubna se sig omkring efter en praktikplats och kom för första gången i bekantskap med YIT. Kort därpå blev hon anställd som projektingenjör där hon idag arbetar med allt från samordning till ekonomi och inköp.

”Tack vare min praktikperiod fick jag chansen att testa mina teoretiska kunskaper ute i produktion, samtidigt som jag fick hantera mer administrativa uppgifter. Det skapade en god förståelse för hur det vardagliga arbetet fungerar, samt hur man bör prioritera när produktionen snabbt kommer med nya önskemål”, menar Lubna.

Lubna arbetar i nuläget vid projekt BE08, ett delprojekt som ingår i utbyggnaden av Henriksdals reningsverk och som kommer bli en del av Stockholms framtida avloppsrening. Som projektingenjör har Lubna ett stort ansvar i att stötta betongproduktion med samordning mellan leverantörer och underentreprenörer vad gäller exempelvis inköp, orderbeställningar och ekonomi. Målsättningen i sitt yrke menar Lubna handlar om att skapa ett ändamålsenligt samarbete för att tillsammans med sina kollegor kunna förverkliga projektet framgångsrikt.

”Min målsättning handlar om att jag i min roll vill stödja och hjälpa mina kollegor för att tillsammans kunna driva ett projekt framåt på rätt sätt. Samtidigt vill jag vara spindeln i nätet och samla in så mycket kunskap som möjligt. Tack vare YIT som arbetsgivare som dagligen utmanar mig att utvecklas, i samspel med företagets positiva och hjälpsamma arbetskultur ser jag stora chanser att lyckas”, avslutar Lubna.

Här hittar du lediga jobb på YIT