• Karriärberättelser
  • 2020-12-09
  • 1473 visningar

Från grävmaskinist till platschef

Johnny är i grunden grävmaskinist, men ville efter ett antal år i likartade yrkesroller utveckla sina kunskaper och få en djupare förståelse i hur processen av ett projekt ser ut. Detta mynnade ut i att Johnny valde att studera vidare till arbetsledare vilket gjorde att han en praktikplats senare sammanfördes med dåvarande Lemminkäinen.

”Efter flera år i branschen som grävmaskinist valde jag att studera vidare till arbetsledare på Hermods. Min slutpraktik genomfördes på dåvarande Lemminkäinen där jag sedan fick förtroende av min chef att bedriva nästkommande projekt som platschef. Sedan dess har jag varit med på resan fram till dagens YIT”, berättar Johnny.

Som platschef har man ett stort ansvar över projektets olika områden och det är av stor vikt att man ser till att arbetet sker säkert samt att det följer tidplan och budget. Man har även ett ansvar som ledare att skapa goda förutsättningar på arbetsplatsen.

”Det viktigaste i min yrkesroll är att jag, mina kollegor och underentreprenörer tycker det är kul att gå till jobbet. Det är jag som ledare som skapar dessa förutsättningar tillsammans med YIT som banar väg för en platt och välfungerande organisation där beslut kan tas effektivt”, avslutar Johnny.  

Här hittar du lediga jobb på YIT