• Karriärberättelser
  • 2020-10-09
  • 1533 visningar

Från arbetsledare till platschef

Jesper hade arbetat som arbetsledare för tunnelbyggen på NCC i drygt fyra år, dessförinnan som tunnelingenjör på Copenhagen Metro team. Men i början av maj 2020 valde han att se sig runt efter nya utvecklingsmöjligheter och kom i kontakt med YIT för första gången.

Med tunnlar fortfarande i centrum tog Jesper sig an rollen som arbetsledare för projekt E2 som är en del av utvidgningen av Henriksdals reningsverk. Kort därefter landade han i rollen som platschef där han idag har ett stort ansvar över projektet.

”Just nu arbetar jag som platschef på E2 i Smedslätten där mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att säkerställa att produktionen håller tidsplanen och är inom ramen för vår budget. En vanlig dag kan innebära allt ifrån att svara på frågor, samordna mellan berg- och markgrupper till att planera och följa upp tidsplaner och budget”, inleder Jesper.

Den främsta skillnaden mellan att gå från arbetsledare till platschef beskriver Jesper som distansen till den direkt pågående produktionen. Som arbetsledare är man delaktig i den pågående produktionen, sprängning, lastning och förstärkning medan man som platschef arbetar utifrån en mer långsiktig synvinkel.

”Som arbetsledare har man ett stort inflytande i den direkt pågående produktionen vilket är underbart! Men i min nya roll får man blicka framåt och ha ett betydligt bredare ansvar som inte längre bara handlar om tunneldriften. Jag måste hela tiden säkerställa att samordningen mellan alla yrkesgrupper fungerar som den skall”, fortsätter Jesper.

För att lyckas i rollen som platschef krävs det att man har en gedigen drivkraft samtidigt som man uppmuntrar till en trivsam arbetsplats.

”Målet med min yrkesroll är att alla ska lämna jobbet i samma skick som när de kom hit, förhoppningsvis lite tröttare och klokare bara. Vi ska också lämna över en produkt till beställaren som vi alla är nöjda med och stolta över samt att vi har lyckats leverera i tid och inom budget. Något som är oerhört viktigt för att man ska lyckas med detta är att alla trivs på jobbet och att vi har kul tillsammans”, menar Jesper.

Slutligen talar Jesper varmt om YIT som en stabil arbetsgivare som erbjuder goda möjligheter till personlig utveckling. Genom ett stort förtroende har Jesper på en relativt kort tid avancerat och landat i en omväxlande och utmanande roll där han har möjlighet att utnyttja alla sidor av sin kompetens.

”YIT har sedan dag ett varit välkomnande och det råder stor lyhördhet. Rum för utveckling kan jag skriva under på att det finns. Jag fick tidigt inom företaget ett stort förtroende vilket är väldigt kul och spännande”, avslutar Jesper. 

Här hittar du lediga jobb på YIT