• Referensprojekt
  • 1781 visningar

Henriksdal - Tekniktunnel

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Med en stadig befolkningsökning ställs det även högre krav på att mer vatten måste renas. Detta samtidigt som högre krav på renare vatten ställts genom Baltic Sea Action Plan och EU:s miljödirektiv. För att klara framtidens avloppsvattenrening behöver Stockholms system förnyas för att kunna bibehålla vattenkvaliteten i Mälaren och Östersjön.

Ny tunnel möjliggör senaste reningstekniken

Till de nya moderna bassängerna, där vi renoverade befintliga reningsbassänger, tillkommer även ny teknik. All ny teknik fick dock inte plats i de gamla tunnelutrymmena. För att kunna installera och transportera den nya tekniken måste en ny tekniktunnel byggas och det arbetet ansvarade YIT för. I tekniktunneln, som projektet kallades, finns det el, teknik och maskiner som används till de nya bassängerna.

Omkring 190 000 kubik berg sprängdes bort för den nya Tekniktunneln, som slutligen blev ca 2 km lång. Det sprängdes och förstärktes på traditionellt vis. Stenmaterialet kördes till en extern stenkrossanläggning och såldes vidare som grusmaterial. En del av materialet återanvändes även som fyllnadsmassor i projektet.  

Projektets största utmaning var att bergsprängningsarbetet med dess vibrationer inte skulle störa reningsverket som samtidigt var i drift. Det skulle inte heller störa närliggande bostadsområden och järnvägstunneln (Saltsjöbanan) som går igenom berget.

När Tekniktunneln var färdigbyggd inreddes den med trappor, hisschakt, manövreringsrum, teknikrum etc.

Projektets namn
Henriksdal - Tekniktunnel
Kund
Stockholm Vatten AB
Ort
Stockholm
Land
Sweden
År
2020
Projektstatus
Färdigställt
Affärsverksamhet
Infra