• Referensprojekt
  • 1336 visningar

Henriksdal - Tekniktunnel

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Med en stadig befolkningsökning ställer det också högre krav på att mer vatten måste renas. Detta samtidigt som högre krav på renare vatten ställts genom Baltic Sea Action Plan och EU:s miljödirektiv. För att klara framtidens avloppsvattenrening behöver systemet förnyas för att kunna bibehålla vattenkvaliteten i Mälaren och Östersjön.

Ny tunnel möjliggör senaste reningstekniken

Till de nya moderna bassängerna, där vi renoverar befintliga reningsbassänger, tillkommer även ny teknik. All ny teknik får dock inte plats i de gamla tunnelutrymmena. För att kunna installera och transportera den nya tekniken måste en ny tekniktunnel byggas och det arbetet ansvarar YIT för. I tekniktunneln, som projektet kallas, kommer det att finnas el, teknik och maskiner som ska användas till de nya bassängerna.

Omkring 190 000 kubik berg sprängs bort för den nya Tekniktunneln, som när den är klar kommer att bli ca 2 km lång. Det ska sprängas och förstärkas på traditionellt vis. Stenmaterialet körs till en extern stenkrossanläggning och säljs vidare som grusmaterial. En del av materialet återanvänds även som fyllnadsmassor i projektet.  

Projektets största utmaning är att bergsprängningsarbetet med dess vibrationer inte ska störa reningsverket som samtidigt är i drift. Det ska inte heller störa närliggande bostadsområden och järnvägstunneln (Saltsjöbana) som går igenom berget. När Tekniktunneln är färdigbyggd ska tunneln inredas med trappor, hisschakt, manövreringsrum, teknikrum etc.

Projektets namn
Henriksdal - Tekniktunnel
Kund
Stockholm Vatten AB
Ort
Stockholm
Land
Sweden
År
2020
Projektstatus
Färdigställt
Affärsverksamhet
Infra