YIT har slutfört den strategiska översynen av sin infrastrukturverksamhet i Sverige; lägger ner verksamheten i Sverige.

Läs mer här.

Ansvarsfullt byggande

För hållbara framgångar krävs att vi, som ett av Nordeuropas största byggföretag, har tydliga mål och handlingsplaner när det gäller ansvarsfullt byggande. Därför har YIT undertecknat initiativet Science Based Targets (SBTi) och dess mål att i enlighet med Parisavtalet begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius.

Två personer i arbetskläder pekar på en detalj i på arbetsplatsen