• Referensprojekt
  • 590 visningar

Västmetro

Inom projektet för västmetron har vi byggt tre stationer som färdigställdes år 2016: Hagalund, Mattby och Ängskulla.

Tunnelbanan i Helsingfors förlängs västerut

YIT har varit med i byggnadsprojektet för västmetron i huvudstadsregionen i Finland från första början, och vi är det största byggföretaget om deltar i projektet. Genom västmetron fortsätter metrolinjen från Helsingfors till Esbo. Byggnadsarbetena påbörjades år 2011 och västmetron togs i bruk hösten 2016.

År 2016 bygger vi färdigt stationerna i Ängskulla, Mattby och Hagalund. Enligt prognoserna kommer stationerna i Mattby och Hagalund att ha de största passagerarmängderna i västmetron, hela 30 000 passagerare varje dag.

Vi utför också schaktningen och förstärkningen av Finno metrostation, som blir färdig år 2017. Entreprenaden omfattar schaktning, förstärkning och anläggningsarbeten i anslutning till Finno metrostation och bantunnlar samt avloppstunnlarna i området. Vi bygger sammanlagt 1 380 meter ny metrolinje och 771 meter avloppstunnlar. 

Västmetrons andra byggnadsfas från Mattby till Stensvik är sju kilometer lång och Finno är den första av sammanlagt fem nya stationer på avsnittet.

Vi har också deltagit i schaktning av ban- och körtunnlar och stationer bland annat i Gräsviken, på Björkholmen och i Idrottsparken. På fem år har vi tillsammans med andra byggföretag schaktat och byggt två parallella bantunnlar på respektive 13,9 kilometer och åtta stationer.

Projektets namn
Västmetro
Kund
Länsimetro Oy
Ort
Esbo
Land
Finland
År
2016
Projektstatus
Färdigställt
Affärsverksamhet
Infra