• Referensprojekt
  • 1450 visningar

Tammerfors strandtunnel

För att undvika köer i rusningstrafiken längs med finska Tammerfors strandled (Rantaväylä) har YIT flyttat strandleden mellan Santalahti och Naistenlahti.

Strandtunneln i Tammerfors avlägsnar flaskhals

Vi har byggt Finlands längsta trafiktunnel som passerar under Tammerkoskiforsen. Förutom tunneln har vi även byggt två planskilda anslutningar med tillhörande väg- och gatuanläggning. I samband med projektet förbättras en 4,2 km lång sträcka av riksväg 12.

Vårt vägtunnelarbete vid Strandtunneln gör trafiken både säkrare och smidigare, samt bidrar till utvecklingen av Tammerfors centrum. Det frigör dessutom tomtmark vid Näsijärvi strand för bostadsområdet Ranta-Tampella, som kommer att rymma cirka 3 600 invånare.

Strandtunneln visar på styrkan i samverkansmodell

Strandtunneln vid Näsijärvi strand är ett samarbetsprojekt mellan Lemminkäinen, Tammerfors stad, Trafikverket, ingenjörsbyrån Saanio & Riekkola Oy och A-Insinöörit Suunnittelu Oy. De olika aktörerna har skapat en allians som är en banbrytande samverkansmodell i Finland. Kunden och leverantörerna planerade och genomförde projektet tillsammans, som en gemensam organisation med  gemensamma beslut. Alla blir vinnare när nytta och risker delas.

Tack vare de innovationer som kommit ur samarbetet kunde vi minska de olägenheter som byggarbetsplatser och tunnelarbete annars kan medföra. Vi kunde även spara på kostnaderna och påskynda arbetet. Bland annat ändrades platsen för den planerade vägtunneln. Den befintliga arbetstunneln i Näsikallio idrottshall gjordes om till en körtunnel. Genom att schakta och spränga två vägtunnlar österut och två västerut kunde vi även undvika att bygga en omväg.

Projektet var uppdelat i två olika faser. Först utvecklingsfasen som pågick från 2012-2013 följt av genomförandefasen som inleddes i oktober 2013. Tunneln öppnades för trafik i november 2016 - sex månader före utsatt tidsplan och inom ramen för budget.

Projektets namn
Tammerfors strandtunnel
Kund
Trafikverket
Ort
Tammerfors
Land
Finland
År
2016
Projektstatus
Färdigställt
Affärsverksamhet
Infra