• Referensprojekt
  • 1764 visningar

Södra Kajen

I den tidigare oljehamnen på Södra Kajen i Stockholm lades grunden till ett nytt bostadsområde. Entreprenaden omfattade en ombyggnation av en cirka 300 meter lång kaj samt omfattande sanerings- och VA-arbete för det planerade bostadsområdet. I detta projekt bestod vår arbetsplats av både land och hav.

I Värtahamnen i Stockholm blåser en fuktig vind in från havet. Tack vare den milda vintern är havet isfritt. Detta underlättar vårt arbete med hamnbryggan på Södra kajen, ett arbete som har beställts av Stockholms stad. Vår uppgift är att riva den gamla oljekajen samt renovera och bygga om kajen som byggdes i slutet av 1800-talet. På samma plats ska vi sedan bygga den infrastruktur som behövs för det planerade bostadsområdet.

Projektets platschef Oskar Nilsson berättar att markbyggnadsarbetena kräver specialkunskaper. Då området tidigare användes som oljehamn sipprade stora mängder olja ner i marken och måste först saneras innan byggarbetet kan inledas.

"Arbetet är tekniskt komplicerat. Vi måste provisoriskt avlasta den gamla kajen för att den ska kunna rivas och grundläggas för den nya kajen", säger Oskar Nilsson, platschef Södra Kajen.

Parallellt med markarbetet pågår grundläggning av den nya kajen där vi sätter en ny spont längst med hela kajen, samt pålar för den nya kajen. Utöver denna stålspont  sänks två spontrader i kajens riktning ned som tillfälliga stödkonstruktioner under den tid kajen rivs.

Den nya kajen kommer att se ut som den gamla 1800-talskajen eftersom vi återmonterat de gamla frontstenarna i kajen. .

"Vi sparade och numrerade de gamla stenarna så att varje sten kom på sin gamla plats när vi återmonterade frontstenarna i den nya kajen", berättar Oskar.

 

Arbete i och under vatten

Havet utgör en extra utmaning för projektet. Ibland arbetar man på en ponton, ibland också under vatten. Det är alltid besvärligare att arbeta vid sjögång, för att inte tala om undervattensarbeten. Även fartygstrafiken till de närliggande terminalerna medför begränsningar, då det inte är möjligt att arbeta i vattnet när fartygen lägger till och kastar loss.

Arbetena på Södra Kajen har framskridit planenligt och samarbetet med Stockholms Stad har löpt synnerligen smidigt.

Stadens projektledning finns dagligen på plats och problemen löses på nolltid. Projektet erbjuder oss en chans att visa vad vi går för och möjlighet att även i framtiden samarbeta med staden.

 

3 x FAKTA
  • Vi inledde arbetena på Södra Kajen i december 2016. Arbetet blev klart i juli 2019.
  • Entreprenaden omfattar ombyggnation av en cirka 300 meter lång kaj.
  • På platsen fanns tidigare en gammal kaj, byggd i slutet av 1800-talet och en oljehamn.

Projektets namn
Södra Kajen
Kund
Exploateringskontoret Stockholms stad
Ort
Stockholm
Land
Sweden
År
2019
Projektstatus
Färdigställt
Affärsverksamhet
Infra