• Referensprojekt
  • 1670 visningar

Renovering av Stockholms Centralstation

Som så många andra byggnader i Stockholms innerstad vilar Centralstationen till stor del på träpålar ner i gammal sjöbotten. Byggnaden sjönk ett par millimeter varje år. YIT fick i uppdrag att borra stålpålar genom den gamla rustbädden ned till fast berg. Samt längs med och under den främre delen av Centralstationen. Detta samtidigt som 200 000 personer dagligen passerar genom byggnaden.

Den enklaste metoden är oftast den bästa

I detta fall valde man att grundförstärka genom att öppna upp nischer i den befintliga mur som Centralstationen vilar på. I dessa nischer borrade vi ner stålpålar till fast berg, så att byggnaden framöver vilar säkert på berg. Utmaningen var att genomföra projektet utan att göra de stora avspärrningar som vanligtvis görs. De resandes bekvämlighet och säkerhet under projektet måste noga avvägas – logistiken i projektet var avgörande för alla inblandade.

En modernisering i flera etapper

Arbetet på Centralstationen genomfördes i sju olika etapper, som alla syftade till att grundförstärka, modernisera och öka kapaciteten i stationsbyggnaden. Byggnadstekniskt och grundläggningsmässigt består Centralstationen av flera delar, byggda eller ombyggda vid olika tidpunkter, med olika lösningar och metoder. Sättningen i de ursprungliga delarna är ca 2,5- 3 millimeter per år. I etapp fyra och fem genomförde vi grundförstärkningen.

Stålpålar borras ned till fast berg

Första delen av YIT:s arbete bestod av att gräva sig in under byggnaden. Detta för att komma åt muren under Centralstationen. 23000 ton massor schaktades bort främst nattetid. På så sätt kunde man komma åt att borra sig ner genom muren. Därefter genom den gamla rustbädden och ner bland träpålarna. De nya stålpålarna borrades ner till 18-25 meters djup innan man nådde fast berg att förankra dem i.

Projektets namn
Renovering av Stockholms Centralstation
Kund
Jernhusen
Ort
Stockholm
Land
Sweden
År
2012
Projektstatus
Färdigställt
Affärsverksamhet
Renovation Services