• Referensprojekt
  • 1650 visningar

Skellefteås största parkeringshus

Vi är en del av Skellefteås stadsutveckling

På uppdrag av Skellefteå Industrihus bygger vi ett nytt parkeringshus i Skellefteå. Det nya parkeringshuset ger plats för cirka 480 personbilar, 40 motorcyklar och 80 cyklar. Det blir därmed det största p-huset som hittills har byggts i Skellefteå.

Förutom själva nybyggnationen av p-huset, avser entreprenaden omfattande grundläggningsarbete med två våningar under mark och fyra plan ovan mark. Arbetet startade i början av 2018 och avslutades under hösten 2019. Kontraktsbeloppet är ca. 120 miljoner kronor.

Projektets namn
Parkeringshuset Renen
Kund
Skellefteå Industrihus
Ort
Skellefteå
Land
Sweden
År
2019
Projektstatus
Färdigställt
Affärsverksamhet
Infra