• Referensprojekt
  • 1969 visningar

Skellefteås största parkeringshus

Vi är en del av Skellefteås stadsutveckling

Illustration av nytt parkeringshus
Illustration av nytt parkeringshus

På uppdrag av Skellefteå Industrihus har vi byggt ett nytt parkeringshus i Skellefteå. Det nya parkeringshuset ger plats för cirka 480 personbilar, 40 motorcyklar och 80 cyklar. Det är därmed det största p-huset som hittills har byggts i Skellefteå.

Förutom själva nybyggnationen av p-huset, avsåg entreprenaden omfattande grundläggningsarbeten med två våningar under mark och fyra våningar ovan mark.

Arbetet startade i början av 2018 och avslutades under hösten 2019. Kontraktsbeloppet var ca. 120 miljoner kronor.

Projektets namn
Parkeringshuset Renen
Kund
Skellefteå Industrihus
Ort
Skellefteå
Land
Sweden
År
2019
Projektstatus
Färdigställt
Affärsverksamhet
Infra