• Referensprojekt
  • 1539 visningar

Masthamnen

På uppdrag av Stockholm Hamn AB har YIT byggt en ny kaj som kommer att möta hundratals passagerare som väljer att ta sig fram kollektivt via Stockholms skärgårdsbåtar.

Masthamnen
Masthamnen

Projektet utfördes i form av två etapper och entreprenaden omfattade bland annat betongrenovering av befintlig krönbalk, diverse rivningsarbete av befintliga fendrar, skyddsspont, rivning av befintlig sightseeingbrygga samt tillhörande moment såsom undervattensformning, armering och gjutning.

Projektet resulterade i en ny betongkaj vars funktion går ut på att underlätta på- och avstigningar. Detta eftersom nyare båtar ofta har andra landstigningshöjder. Innan dess krävdes det också att man byggde en provisorisk angöringsbrygga där båtar som trafikerar den ordinarie bryggan kunde lägga till.

Den marina miljön innebar ett flertal utmaningar vad gäller såväl väderförhållanden som omgivande faktorer. Det krävdes en god kompetens inom undervattensgjutning för att projektet skulle genomföras framgångsrikt. 

”Att arbeta i en marin miljö är alltid lite extra utmanande. Du har alltid ett hinder i form av vatten som kan påverka din maximala kapacitet. Vädrets inverkan kan också ha stor påverkan då vattennivåer kan stiga eller sjunka med flera meter på bara några dagar. Men tack vare vår starka och inarbetade projektgrupp stod vi inför goda möjligheter att lyckas. Att dessutom få chansen att njuta av den vackra utsikten varje dag gjorde projektet ännu mer unikt”, säger Sebastian Karlström, platschef.

Det krävdes att projektet färdigställdes i tid när de utländska kryssningsfartygen återvände med turister till Stockholms gator. Därav låg stort fokus på precision och god planering i kombinationen med ett fungerande samarbete.

”Vi lade stor vikt vid en god och nära relation till vår beställare, då vi vet att det är något som ligger till grund för ett effektivt arbete.  Samtidigt arbetade vi aktivt med att försöka skapa en god stämning inom gruppen. Ledorden på Masthamnen var därför Samarbete = Framgång”, avslutar Sebastian.

Projektet påbörjades i oktober 2018 och avslutades i maj 2020.

Projektets namn
Masthamnen
Kund
Stockholm Hamn AB
Ort
Stockholm
Land
Sweden
År
2020
Projektstatus
Färdigställt
Affärsverksamhet
Infra