• Referensprojekt
  • 832 visningar

Mark- och grundläggningsarbete Brunn Centrum

För VärmdöBostäder utför vi mark- och grundläggningsarbete i Brunn Centrum. Ett komplicerat arbete i ett vattenskyddsområde vilket ställer extra hårda krav på vårt arbete.

På uppdrag av VärmdöBostäder har vi totalentreprenad för mark- och grundläggningsarbetet för sju hus i Brunn Centrum på Ingarö.

På ett 2 900 m2 stort område genomför vi mark- och grundläggningsarbetet för sex stycken 4-våningshus samt ett 1-våningshus. Här ska det bli 132 lägenheter samt 5 lokaler för handel och service. I projektet ingår även parkeringsytor, bullerplank, belysning samt park och finplaneringar.

Parallellt med gjutning av grund så schaktar vi för rörläggning av avlopp, vatten, värme, el, fiber och tekniska installationer till husen.

Projektet utförs i ett vattenskyddsområde vilket ställer stora krav på oss vid projektering och byggande. Bland annat måste alla spill- och dagvattenledningar svetsas med Elektrosvetsmuffar och Extrudersvetsar. Dessutom läggs en tät gummiduk, 3-5 meter i marken runt alla bostadshusen, som vid eventuell brand ska samla upp allt brandvatten och leda ut det i dagvattennätet. 

Projektets namn
Mark- och grundläggningsarbete Brunn Centrum
Kund
VärmdöBostäder
Ort
Ingarö, Stockholm
Land
Sweden
År
2022
Projektstatus
Under konstruktion
Affärsverksamhet
Infra