• News
  • Pressmeddelanden
  • 2019-12-16
  • YIT SVERIGE AB
  • YIT SVERIGE AB

YIT bygger åt Värmdö Bostäder

På uppdrag av Värmdö Bostäder har YIT tilldelats totalentreprenaden för mark- och grundläggningsarbeten för flerbostadshus på Ingarö.

I Brunn centrum på Ingarö ska YIT göra mark- och grundläggningsarbete på 2900 m2 för kommande 7-8 fastigheter. Projektet innehåller även parkeringsytor och bullerplank. Kontraktsvärdet är 37 MSEK.

  • Projektet på Ingarö utförs i ett vattenskyddsområde vilket ställer stora krav på oss som entreprenör vid projektering och byggande. Det skall bli spännande att ta tag i dessa utmaningar tillsammans med Värmdö bostäder som är en ny samarbetspartner för oss, säger Lars Stendius, vd för YIT Sverige AB.

Projekteringen startar efter årsskiftet med planerad byggstart i mars. Slutbesiktning av grundläggningsarbete är planerat till hösten 2020 och för markarbetet och finplanering till hösten 2021.

För frågor, vänligen kontakta:
Lars Stendius, vd, YIT Sverige, tel. +46 (0)73 95 10 40,  lars.stendius@yit.se
Lena Johansson, marknads- och kommunikationschef, YIT Sverige, tel: +46 (0)73 802 31 08, lena.johansson@yit.se