• Pressmeddelanden
  • 2022-05-16

YIT håller årlig hälso- och säkerhetsvecka med fokus på riskobservationer som en del av det dagliga arbetet

Säkerheten kommer alltid först hos YIT. Därför har man valt att ha en årligt återkommande säkerhetsvecka för att lägga extra fokus på företagets säkerhetsarbete och för att utveckla hela företagets arbete med dessa frågor.

Arbetsmiljöveckan hos YIT har tre fokusområden. Dessa är "ta hand om dig själv", "ta hand om din utrustning samt" samt "bry dig, gå inte förbi". Det sistnämnda fokusområdet är till för att lyfta vikten att bry sig om varandra och att se riskerna innan farliga situationer uppstår. Genom att träna på att se riskerna kan man nämligen också stoppa dem innan de blir en olycka eller ett tillbud.

 — Vi vet att många av de olyckor som uppstår beror på våra beteenden. Tillsammans kan vi uppmärksamma beteenden som riskerar att orsaka en olycka eller tillbud. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt. Om vi gör många observationer och åtgärdar problem i sin linda kan vi förhindra att situationen eskalerar och blir farlig, säger Mona Jansson arbetsmiljöchef på YIT i Sverige.

 Hela personalens inställning och beteenden påverkar arbetsmiljön och hur många olyckor och tillbud som sker, då dessa ofta är en konsekvens av just beteenden. Under veckan kommer därför samtliga anställda på YIT få träna på hur man gör observationer. Både positiva, situationer där man ser att någon gör rätt, för att förstärka bra och säkra beteenden. Men också riskobservationer där man upptäcker moment eller beteenden på arbetsplatsen som kan leda till olyckor. För att få med alla underentreprenörer i arbetsmiljöarbetet så översätts alla presentationer och allt material för workshops till de språk som talas på de olika byggarbetsplatserna. Detta görs med hjälp av befintlig personal på YIT, något som stärker även deras engagemang.

— YIT har haft en nedåtgående trend i olyckor som leder till frånvaro från jobbet de senaste åren. Genom att ha regelbundna säkerhetsgenomgångar och att uppmuntrar alla att ”tänka efter – före ” i varje arbetsmoment vill vi fortsätta den trenden, säger Mona Jansson.

För mer information,var vänlig kontakta:
Mona Jansson, Arbetsmiljöchef YIT Sverige, tel +46 (0)73-064 67 95, mona.jansson@yit.se

Lena Johansson, Kommunikationschef YIT Sverige, tel +46 (0)73 802 31 08, lena.johansson@yit.se

YIT är Finlands största och ett av Nordeuropas mest betydande utvecklings- och byggföretag. I 110 år har vi skapat bättre livsmiljöer för våra kunder: funktionella hem för ett hållbart boende, framtidssäkra offentliga och kommersiella byggnader samt infrastruktur för smidigare flöden av människor, företag och samhällen. Vi sysselsätter 5 500 personer i nio länder: Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien och Polen. Vår omsättning 2021 var 2,7 miljarder euro. YIT Corporation aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy.