• News
  • Pressmeddelanden
  • 2019-01-21
  • YIT Sverige AB

YIT fortsätter bygga Stockholms framtida avloppsrening

YIT Sverige AB och Stockholm Vatten AB har ingått ett nytt avtal om ytterligare infrastrukturarbete för kapacitetsökningen av Henriksdals reningsverk.

YIT fortsätter bygga Stockholms framtida avloppsrening

YIT Sverige AB och Stockholm Vatten AB har ingått ett nytt avtal om ytterligare infrastrukturarbete för kapacitetsökningen av Henriksdals reningsverk. Kontraktsvärdet uppgår till omkring 600 miljoner SEK.

På uppdrag av Stockholm Vatten AB har YIT Sverige tilldelats ett nytt projekt som en del i det pågående arbetet med att effektivisera och öka kapaciteten för Henriksdals avloppsreningsverk i Stockholm.

Uppdraget går ut på att skapa förutsättningar för den absolut senaste och modernaste reningstekniken som idag kan erbjudas. Entreprenaden är uppdelad i sex olika huvuddelar och omfattar mark-, betong- och bergarbete samt installations- och inredningsarbete. YIT och Stockholm Vatten och Avfall har utvecklat ett nära samarbete sedan 2016 kontrakterat tre stora entreprenader och flera ramavtal.

- Vi är stolta över att vi nu får fortsatt förtroende att bidra till Stockholms framtida avloppsrening. Vi har gedigen erfarenhet av vatten- och reningsverksprojekt och går in i entreprenaden med spetskompetens i att bygga och hantera komplexa processanläggningar i bergrum under pågående drift. Projektet ställer stora miljökrav på vad vi bygger med, hur vi bygger och vad vi lämnar efter oss, vilket ligger i linje med våra hållbarhetsmål, säger Lars Stendius, VD för YIT Sverige AB.

YIT ansvarar även för byggarbeten avseende renovering – och modernisering av slamtankar och rötkammare, vilka är viktiga delar i avloppsreningsprocessen. Den största delen i kontraktet utgör byggandet av en ny slamavskiljningsbyggnad med tillhörande hjälputrustning. 

Det kommer att ställas stora krav på samordning med övriga entreprenader samt hänsyn till att arbetet inte stör reningsverkets pågående drift.

Arbetet startar enligt tidplan i februari 2019 och förväntas färdigställas i slutet av 2023.