• News
  • Pressmeddelanden
  • 2018-07-09
  • YIT Sverige AB

YIT vinner nytt projekt för Boliden

YIT har signerat ett nytt avtal med Boliden kring expansion av vattenmagasin för att säkra framtida drift av koppargruva.

På uppdrag av Boliden ska YIT säkra driften av deras gruvverksamhet i Aitik, Gällivare. 

Under tre år kommer YIT att bygga klarningsmagasin för processvatten och hantera omkring fem miljoner m3 jord- och bergmaterial. Det innebär att en stor massförflyttning sker under en kort tidsperiod och därefter påbörjas dammbyggnationen som har höga kvalitetskrav. YIT är ansvariga för entreprenaden och kvalitetssäkringen av projektet. Arbetet säkerställer en fortsatt gruvdrift för kunden.

Boliden Aitik är en av Europas största koppargruvor.

- Vi ser fram emot att återigen jobba tillsammans med Boliden, nu i ett nytt projekt med fokus på dammbyggnation. Här drar vi nytta av vår breda erfarenhet och kompetens inom området. Som en del av en internationell koncern kan vi arbeta flexibelt och erbjuda kostnadseffektiva och hållbara lösningar genom rätt kompetens, innovation och den senaste tekniken. Vi ser även mycket positivt på vår gemensamma ambition att tillsammans arbeta för en mer jämställd och hållbar arbetsmiljö, säger Lars Stendius, YIT:s affärsområdeschef för Infrastrukturverksamheten i Sverige.

Arbetet påbörjades under maj 2018 och beräknas vara färdigt i november 2020.

Parterna har kommit överens om att transaktionsvärdet inte kommer att publiceras.

För övriga frågor, vänligen kontakta:

Lars Stendius, Senior Vice President,Infrastructure projects, YIT, tel. +46 (0)7395 10 40, lars.stendius@yit.se

Susana Friberg, presskontakt YIT Sverige, susana.friberg@yit.se