• News
  • Pressmeddelanden
  • 2018-04-10
  • YIT Sverige AB
  • 1 visningar

YIT tilldelas komplext tunnel-och bergprojekt av Fortum

YIT har signerat avtal med Fortum kring tunnelarbete för moderniseringen av Krångede kraftverk.

Foto: Stefan Sjödin, Fortum.

 

YIT Sverige AB och Fortum Sverige har ingått avtal om byggandet om 80 miljoner kronor för en ny tillfartstunnel till Krångede vattenkraftverk, ett av Sveriges största i sitt slag. Syftet med arbetsmiljöprojektet är att öka tillgängligheten till kraftstationen för att underlätta dess servicearbete av turbiner och aggregat.

Tillfartstunneln kommer bli omkring 600 meter lång, ett arbete som omfattar berg- betong och beläggningsarbete. Kontraktet är värt ca 80 miljoner kronor. Fortum och YIT har tidigare genomfört flera lyckade projekt tillsammans.

-  Vi ser fram emot ännu ett intressant och utmanande uppdrag inom ett av våra specialistområden tunnel- och bergarbete. Projektet utförs i en komplex miljö där stor hänsyn till närområdet behöver beaktas. Vi kommer vara delaktiga från start i detaljprojektering av utförandet och ser fram emot att arbeta med Fortum som har stor kompetens inom detta område vilket lägger grunden till ett gott samarbete, säger Lars Stendius, Sverigechef för YIT:s infrastrukturverksamhet.

Krångede kraftverk, beläget vid Indalsälven, strax utanför Sundsvall, har funnits sedan 1940-talet och är en av Sveriges främsta anläggningar.

-  Vi ser fram emot att återigen samarbeta med YIT i detta projekt. Vi är övertygade att vi kommer att gynnas av deras kompetens inom berg och tunneldrivning. Det är särskilt utmanande eftersom det rör sig om så komplicerade projekt som tunneldrivning i närheten av en kraftstation som hela tiden är i drift, säger Toni Kekkinen, chef för vattenkraften på Fortum.

Projektet påbörjas i mars 2018 och beräknas vara färdigställt år 2020.