• News
  • Pressmeddelanden
  • 2019-07-04
  • YIT SVERIGE AB

YIT säljer asfalts- och beläggningsverksamhet

YIT och Peab har signerat en överenskommelse gällande försäljningen av YIT:s asfalts- och beläggningsverksamhet i Finland, Sverige, Norge och Danmark för en kostnad av 280 miljoner euro. YIT kommer att registrera en positiv kassaflödeseffekt på ungefär 240 miljoner euro och en kapitalökning på ungefär 40 miljoner euro från försäljningen.

 

YIT:s asfalts- och beläggningsverksamhet kommer att fortsätta som en del av YIT fram till slutet av 2019. Transaktionen är beroende av ett godkännande från det Europeiska konkurrensverket samt uppfyllandet av vissa andra sedvanliga villkor. Detta förväntas vara färdigt den 1 Januari, 2020.

För mer information ber vi er besöka www.yitgroup.com