• SE categories
  • Artiklar
  • 2019-03-04

YIT bygger framtidens tunnelbanor i Norden

Tapiola tunnelbana
Tapiola tunnelbana

YIT är en av Nordens ledande byggaktörer med erbjudande och expertkunskap inom infrastrukturprojekt. För den nya finska Västmetron har YIT:s breda kunskaper tagits tillvara i utbyggnaden av tunnelbanelinjen. Linjen sträcker sig mellan storstäderna Helsingfors och Esbo. En kompetens som enkelt kan överföras till andra länder, såsom Sverige, där man snart börjar bygga ut Stockholms tunnelbanesystem.

Det blev betydligt enklare att ta sig mellan öst och väst i huvudstadsregionen. Detta när tunnelbanan började gå från Helsingfors till Esbo. Projektet färdigställdes i november 2017. Den första delen av städernas gemensamma projekt Västmetron, bestod av sammanlagt åtta nya stationer och 14 kilometer nya tunnelbanelinjer.

Byggandet inleddes år 2009. I den första fasen konkurrerade man om entreprenaderna utifrån konkurrenskraftiga priser. YIT ansvarade för sammanlagt 16 huvudentreprenader med fokus på stations- och tunnelbyggande.

YIT ansvarade för byggandet av Aalto-universitetets station, vilket var den första stationen att färdigställas. Enligt YIT:s divisionschef Anne Piiparinen var det flera faktorer som la grunden till ett lyckat projekt. Bland annat YIT:s gedigna erfarenhet av berg- och tunnelarbete. Vidare även goda kunskaper inom projektstyrning.

”Som entreprenör strävar vi efter att hjälpa kunden att driva det aktuella delprojektet framåt. Detta tillsammans med övriga entreprenörer för att bidra till att hela projektet levereras med högsta kvalitet”, säger Anne Piiparinen.

Rätt kompetens med relevant erfarenhet är nyckeln till lyckade projekt  

I den första fasen av Västmetron valdes entreprenörerna i huvudsak utifrån pris. När byggandet försenades ville man utveckla entreprenadformen inför den andra fasen.

I utförandet av den andra fasen valde man en samverkansentreprenad. Där låg fokus på projektledarnas yrkeskompetens och samarbetet mellan beställare och entreprenör. Vid upphandling har man betonat kvalitetskriterierna och nyckelpersonernas kompetens.

”Nyckelpersonernas referenser spelade en viktig roll vid val av entreprenör. Västmetron är ett bra exempel på att YIT har rätt expertis för att hantera komplexa projekt. Detta tillsammans med många samarbetspartners”, säger Tero Palmu, byggchef för Västmetron.

Vidare betonar Palmu.: "Under den andra delen valde man att arbeta i samma fysiska lokaler. Detta för att skapa bättre förutsättningar för ett effektivare samarbete mellan beställare och entreprenör".

Palmu har lång erfarenhet av att som beställare samarbeta med YIT. Projektledningen, som är YIT:s styrka och konkurrensfördel, har särskilt betonats i den andra delen av Västmetron.

”När man samarbetar med YIT märker man att det är fråga om en stor aktör i framkant inom byggbranschen. De har omfattande resurser, speciellt efter att de fusionerades med Lemminkäinen”, säger Palmu.

”Eftersom YIT är ett stort företag har de stor expertis inom alla delar. På så sätt kan de genomföra komplexa projekt, såsom Västmetron, och kan genomföra flera entreprenader samtidigt.”

Den nya metrosträckan har byggts helt under jord. Lösningen har gjort det möjligt att minimera olägenheterna för trafik och människor. Det har även gjort det möjligt att använda områden ovan jord för andra ändamål, såsom utveckling och tätare stadsbygge.

Erfarenheten från Västmetron har gett oss rätt förutsättningar för att bidra till utbyggnaden av Stockholms tunnelbana

Att få vara med om att bygga den nya tunnelbanesträckan har gett YIT ett stort kompetenskapital. Det kan även nyttjas vid liknande projekt på andra platser. Stockholm Läns Landsting har inlett upphandlingen för utbyggnationen av tunnelbanan. Fyra linjer ska förlängas och sammanlagt 11 nya stationer ska byggas. Projektet ska inledas år 2019.

Lars Stendius,.VD för YIT Sverige, ser positivt på YIT:s möjlighet att bidra till Stockholm Läns Landstings byggnation av tunnelbanan. Detta då det skulle svara väl mot Stockholms behov.

”YIT är ett av få nordiska byggbolag som nyligen har färdigställt liknande och lyckade projekt i nära samarbete med beställaren. Vår interna samarbetsmodell garanterar att beställaren får tillgång till rätt resurser och kompetens. Detta tack vare att vi är en internationell aktör"., säger Stendius.

 

 

Faktaruta:

YIT deltar aktivt i byggandet av Västmetron

Den första delen av Västmetron avslutades i november 2017 och tunnelbanetrafiken började gå från Gräsviken i Helsingfors till Mattby i Esbo. Den nya sträckan har åtta nya stationer och 14 kilometer nya tunnelbanelinjer.

I den första delen av tunnelbaneprojektet var YIT den största entreprenören. YIT ansvarade för tunneldriften och stationerna i Gräsviken, Björkholmen, Kägeludden, Idrottsparken samt Ängskulla. Stationer byggdes vid Aalto-universitetet samt i Hagalund, Ängskulla och Mattby.

Den andra fasen av Västmetron inleddes år 2014 och omfattar fem nya tunnelbanestationer och sju kilometer nya tunnelbanelinjer. Under 2018 utförde YIT entreprenaden tunneldrivning och bergförstärkning av tunnelbanestationerna och kompletta tunnlar med installation i Finno.

Läs mer om YIT:s roll i projektet Västmetron här (engelska)

Läs mer om Västmetron på följande länk.