• Artiklar
  • 2020-08-24
  • YIT Sverige AB
  • YIT Sverige AB

Vindkraft spelar en nyckelroll i att uppnå koldioxidneutralitet

Förra året tog YIT ett stort kliv i vindkraftsutvecklingen i Finland och Sverige. ”Vi erbjuder hela paketet i en totalleverans om kunden är intresserad”.

De nordiska länderna är världsledande när det gäller användning av förnybara energikällor som vind- och vattenkraft. Därför är de båda energikällorna strategiska affärsaktiviteter för YIT i Finland, Sverige och Norge.

År 2012 inledde YIT projektutveckling för vindkraft i Finland. Fram tills nu har  fokus legat på projektutveckling som inkluderar markhyra, organisering av projekt samt förberedelse av kontrakt. YIT har sedan tidigare byggt fler än 100 fundament för vindkraftverk och annan infrastruktur som underlättar för vindkraft.

I november förra året tog YIT ett nytt stort och viktigt steg och sålde företagets första självutvecklade vindkraftsprojekt till Suomen Hyötytuuli Oy.

Samtidigt skrev YIT Sverige under sitt första vindkraftsavtal i oktober förra året. YIT kommer tillsammans med Stavro Vind AB att genomföra grundarbeten för en ny vindkraftspark i norra Sverige. Kontraktet är värt 35 miljoner euro och täcker grunden i anläggningsarbetet för en ny vindkraftspark, d v s turbinfundamenten och lyftområden samt vindparkens interna vägar och kablar.

Vindkraft begränsas av klagomål och långsamma tillståndsprocesser

Både Sverige och Finland har ambitiösa mål för att nå koldioxidneutralitet: Finlands mål sträcker sig till år 2035 och Sveriges 2045. Vindkraft kommer att spela en nyckelroll i koldioxidneutraliteten. Enligt ett flertal politiska partier borde andelen vindkraft öka från den nuvarande nivån på cirka 7% till 15–30% fram till 2030, vilket tidigare har rapporterades av finska YLE. För närvarande ökar dock vindkraftkapaciteten för långsamt. I Sverige kan det ta upp till tio år att få ett miljötillstånd vilket noterades av Svensk Vindenergi. Enligt Mika Virtanen, YIT:s vice VD för industri, energi och vattenförsörjning, är klagomål det största hindret i Finland.

”För närvarande är det för lätt att bromsa regleringsprocessen genom att lämna in ett klagomål”.

YIT utvecklar banbrytande koncept för vindkraftsdrivna datacenter i Sverige

”Vindkraftsindustrin har identifierat en intressant öppning i Sverige. Vilket också har väckt intresse i de andra nordiska länderna”, säger Fredrik Sarvell, affärsutvecklingschef för YIT Sverige.

”Vi har utvecklat ett nytt koncept där vindkraft kombineras med spillvärme, som produceras av datacenter, för livsmedelsproduktion. Detta gör att framtida datacenter kan ha mycket låga koldioxidutsläpp”.

Det nya konceptet för samman vindkraft och datacenter, vilket möjliggör utvecklingen av koldioxidneutrala datacenter. Datacenter producerar sin energi med hjälp av vindkraftverk och solceller. Överskottsvärmen säljs och överförs till närliggande växthus vilket i sin tur kommer hjälpa jordbrukare att odla mat lokalt. Överskottsenergin kan också säljas till närliggande fjärrvärmesystem vilket minskar mängden fossilt bränsle. Målet med processen är att uppnå ett netto noll-koldioxidavtryck.

”Detta kommer ha en stor positiv klimatpåverkan eftersom ett datacenter kan producera lika mycket överskottsvärme som en liten stad spenderar på ett år. YIT:s lösning gör det möjligt att fånga upp och använda upp till 70% av överskottsvärmen som datacentret producerar”, avslutar Sarvell.