• Artiklar
  • 2022-10-11

YIT hjälper VärmdöBostäder med grundläggningsarbeten

När man bygger en fastighet är grundläggning både bildligt och bokstavligt talat själva basen i byggprocessen. YIT har varit delaktiga genom att hjälpa VärmdöBostäder med grundläggningsarbeten inför deras nya hus i Brunn på Ingarö i Stockholms skärgård.

Vid det nya torget i Brunn centrum bygger VärmdöBostäder AB sex stycken fyravåningshus med träpanel, samt ett lägre envåningshus. Här skapas 132 nya lägenheter samt fem lokaler för handel och service. I detta projekt har YIT hand om utförandet av alla mark-, betong- och grundläggningsarbeten samt projekteringen.

 – Våra arbeten innefattar allt upp till färdig platta. Därefter tar Lindbäcks bygg över och reser husen med sina färdiga husmoduler som görs i fabrik. I anbudsskedet var tanken att göra en pålad konstruktion som husen skulle stå på. Men efter att ha gjort geotekniska undersökningar visade det sig att marken var så pass bra att detta inte behövdes. Detta resulterade i att vi nu endast har en platta på mark, berättar Sebastian Karlström som är projektchef på YIT.

 Värmdö har likt många Kommuner i Stockholmsområdet en brist på bostäder. Tomten i Brunn C har planlagts under lång tid och är ett välbehövligt tillskott till kommunen.

 – Brunn Centrum är en etablerad knutpunkt på Ingarö, här finns redan goda kommunikationer, infrastruktur, skola och dagligvaruhandel med mera. Värmdöbostäders nya område innebär fler bostäder samt lokaler som kommer att komplettera och stärka denna centrumkärna på Ingarö, säger Peter Hamrén, fastighetsutvecklingschef på VärmdöBostäder AB.

 Inledningsvis i projektet efter att alla handlingar var färdigprojekterade och klara och bygglovet godkänt av kommunen, har YIT grovplanerat ytan för att få till höjderna över området. Därefter har man lagt all VA och kanalisation till husen i området. Då projektet befinner sig ovanpå en vattentäkt som försörjer stora delar av Värmdö kommun med dricksvatten så har det varit en hel del speciella krav som har medfört vissa anpassningar av utförandet kontra ett traditionellt bostadsområde.

 – I det här projektet har vi exempelvis behövt svetsa alla dagvatten- och spillvattenledningar över hela området. Vi har dessutom lagt en tät gummiduk runt alla hus. Allt detta för att förhindra att några skadliga ämnen ska ta sig ner till grundvattnet. Därefter har vi gjort alla betongarbeten och successivt lämnat över husplattor till husentreprenören så att de kan börja montera sina hus. Just nu i skrivande stund är projektet igång i sin sista fas där vi gör all finplanering för området såsom vägar, planteringsytor, lekplatser, uteplatser med mera, förklarar Sebastian Karlström som också berättar att arbetet flutit på bra hittills.

 – De enda smärre motgångarna har framför varit relaterade till det speciella utförandet som har uppkommit till följd av vattentäkten som ligger under arbetsområdet.

 Han får medhåll av Peter Hamrén som också tycker det har varit ett bra exempel på hur ett projekt kan drivas tillsammans.

 – Vi tycker att samarbetet har fungerat bra, med ordning och reda, god kommunikation och ett professionellt förhållningssätt. Projektet är nu i slutskedet och förbesiktningar pågår för husen. Jag tycker att bebyggelsen ger ett tillskott till området och att den smälter bra in i den redan befintliga miljön, säger han.

Fakta: Vid det nya torget i Brunn centrum bygger VärmdöBostäder AB sex stycken fyravåningshus med träpanel, samt ett lägre envåningshus. Här skapas 132 nya lägenheter samt fem lokaler för handel och service. Utplacerat i bostadsområdet finns cykelparkeringar under tak samt en centralt placerad lekplats. I samtliga bostadshus finns hiss och barnvagnsrum. Alla lägenheter har ett tillhörande förråd som är placerat på vinden. Totalt rör det sig om 3 000 kvadratmeter betongplatta som YIT projekterat. Kontraktsvärdet är på 36 950 000 kronor.