• News
  • Pressmeddelanden
  • 2017-11-29
  • YIT Sverige AB

Nytt avtal värt 120 miljoner kronor

Notis: YIT och Lemminkäinen gick samman 1 februari 2018. Från och med nu bedriver vi verksamheten under namnet YIT.

Lemminkäinen bygger Skellefteås största parkeringshus

Lemminkäinen och Skellefteå Industrihus har ingått ett avtal om byggandet av ett nytt parkeringshus i Skellefteå. Arbetet inleds under det första kvartalet 2018, och slutförs i september år 2019. Kontraktsbeloppet är ca 120 miljoner kronor.

Projektet avser omfattande grundläggningsarbete och nybyggnation av ett parkeringshus, med två våningar under mark och fyra plan ovan mark. Det nya parkeringshuset kommer bli det största som har byggts i Skellefteå, med parkeringsplatser för cirka 480 personbilar, 40 motorcyklar och 80 cyklar. 

- Med det nya parkeringshuset bidrar vi till utvecklingen av stadsdelen Strömsör och till ett växande Skellefteå. Lemminkäinen är en ny entreprenadspartner för oss som vi ser fram emot att samarbeta med, säger Fredrik Löfstedt, Fastighetschef på Skellefteå Industrihus.