• News
  • Pressmeddelanden
  • 2017-02-01
  • YIT Sverige AB
  • 1 visningar

Ny Sverigechef för infrastrukturverksamheten

Notis: YIT och Lemminkäinen gick samman 1 februari 2018. Från och med nu bedriver vi verksamheten under namnet YIT.

Lemminkäinen Sverige fortsätter att expandera och en del i den stora satsningen är rekryteringen av Lars Stendius som tillsätts i rollen som ny Sverigechef för Infrastrukturverksamheten. Med ökande tillväxt stärker nu Lemminkäinen sin position på den svenska marknaden.

Med 20 års erfarenhet inom infrastruktur tillträder Lars Stendius som ny chef för Infrastrukturverksamheten i Sverige med huvudansvaret att stärka Lemminkäinens position på den svenska marknaden.

-        Lemminkäinen strävar efter lönsam tillväxt med fokus på den svenska marknaden. Lars har gedigen erfarenhet av storskaliga infrastrukturprojekt inom elkraftbranschen. Med sitt tydliga ledarskap och affärsfokus är Lars rätt person att bygga och leda vår svenska organisation mot vårt mål, säger Harri Kailasalo, vice verkställande direktör för Infra Projects, Lemminkäinen Group.

Med en civilingenjörsexamen inom maskinteknik, kommer Lars närmast från ABB där han de senaste åren varit ansvarig för en av de större affärsenheterna i Sverige.

I sin nya roll kommer Lars utveckla verksamheten med fokus på marknad och projektgenomförandet, säkerställa att Lemminkäinen ger rätt förutsättningar för att medarbetarna ska kunna utvecklas i sitt yrkeskunnande och att rätt strukturer och processer efterföljs. Han lägger tyngd i att lyssna på medarbetare och kunder för att förstå vilka områden som verksamheten behöver utvecklas inom.

-        Jag ser fram emot att få möjligheten att komma in i den svenska verksamheten och vara med och utveckla den vidare. Ambitionen att växa och fortsätta att leverera projekt av hög kvalité samt det stora fokus på miljö och säkerhet ligger helt i linje med min syn på hur en framgångsrik verksamhet ska drivas. Lemminkäinens nära samarbete med kunder och att se alla medarbetare som vår viktigaste tillgång har även varit något jag sett som mycket positivt, säger Lars.

Lars Stendius börjar på Lemminkäinen Sverige den 1 februari 2017.