• Artiklar
  • 2020-09-11

Grundteknik ligger till grund för varje stabil byggnad

Vad händer på en byggarbetsplats innan en byggnad börjar ta form ovanför marken? Grundteknik är den ofta förbisedda hörnstenen i all konstruktion – utan den skulle våra byggnader ta skada eller rent av kollapsa.

Utan en stabil grund skulle ingen byggnad stå upprätt. Det är därför YIT:s ingenjörer påbörjar en ”resa till jordens mantel” innan varje nytt byggprojekt, säger Hannu Ratamäki, chef inom grundläggning- och specialteknik.

Det arbete som Ratamäkis enhet står för är knappt märkbart utifrån en utomstående människas öga. När en byggnad börjar ta sin synliga form ovanför mark har geoteknikerna redan gjort sin magi. Detta osynliga arbete är dock extremt viktigt.  

Det krävs en expert för att bygga en grund

”Grundteknik innebär allt som krävs för att en byggnad ska förbli stabil. Det omfattar allt från bergsprängning och schakt till det ögonblick som en byggnads stomme börjar ta form”, säger Ratamäki.

Modern geo- och anläggningsteknik kräver gedigen expertis. När det gäller fundament är det viktigaste att uppskatta hur väl jorden kommer att stödja byggnadens massa och trycket ovanför den.

”Förr i tiden baserade man grundläggning på en visuell uppskattning i kombination med praxis. Om grunden inte såg ut att påverkas av olika omständigheter såsom risk för instabilitet och sättningar, ansåg man att den var tillräckligt solid för en byggnad. Då handlade det helt enkelt om att lägga hörnstenarna och bygga med virke ovanpå dem. Om något verkade krokigt kunde du bara fixa till det senare. Men detta är långt ifrån den konstruktion som tillämpas nuförtiden”.

Beroende på jordens kvalitet använder moderna markarbeten tekniker som sträcker sig från pålning till förankring. Stabilisering är en metod där jorden förstärks genom att lägga till olika typer av bindemedel till den. Pålar används för att överföra byggnadens last till fastare jordlager och/eller till berg. Pålar används i alla typer av byggprojekt men huvudsakligen inom husbyggnad och broprojekt.

Tätare städer och ständigt föränderlig mark skapar utmaningar

Höghus och byggnader nära vatten är exempel på projekt som kan utgöra utmaningar för geotekniker. Allt mer täta städer innebär att byggandet måste gå djupare när fler underjordiska utrymmen som parkeringshus byggs, och närliggande byggnaders grundläggning måste övervägas i processen. Dessutom, på grund av påverkan av vatten och andra naturkrafter, genomgår jorden stora förändringar på lång sikt. Ju tidigare YIT:s grundtekniker får dela sina kunskaper med kunden i projektets planeringsfas, desto mindre troligt är det att oväntade överraskningar dyker upp på vägen, säger Ratamäki.

Å andra sidan är det precis den överraskande karaktären hos grundteknik som gör den så spännande. En erfaren geoteknikers inställning och innovativa idéer krävs i jobbet, eftersom markförhållandena kan förändras drastiskt även om några kvadratmeter, förklarar Ratamäki.

Omfattande projekt kräver erfarenhet och expertis

Grundteknik är ett måste i nästan alla byggprojekt på jorden.

”De enda strukturerna som inte har något att göra med fundament är flygplan”, skrattar Ratamäki.

Han listar tre nya projekt som främsta exempel på hur YIT:s kunskap inom grundteknik har utnyttjats: ombyggnaden av Rotermann 2016 i Tallinn; 365-lägenhetsbyggnadsprojektet som äger rum i år i Koskela Helsingfors; och det nya ögonsjukhuset Tammisairaala för närvarande i planeringsfas i Meilahti, Helsingfors.

I Tallinn fick det tidigare industriområdet, Rotermann-kvarteret i hjärtat av staden, ett nytt liv som en modern shopping-, nöjes-, affärs- och bostadsområde. De historiska byggnaderna bevarades medan man byggde ett parkeringsgarage under tuffa markförhållanden. Den röda skorstenen som kännetecknar området står nu stadigare än någonsin.

I Koskela och Tammisairaala har utmaningarna för grundteknik med platsen att göra: båda platserna är centrala, belägna bredvid livliga gator med tung trafik, vilket innebär att platsen för schakter och maskiner är begränsad. Båda projekten omfattar också byggnation av ett underjordiskt parkeringsgarage.

Gemensam nämnare för dessa tre projekt är deras storlek. Arbetet är omfattande med en hög budget, men processen måste gå framåt i en snabb takt. Ratamäki hävdar att det är just där YIT:s unika expertis blir ovärderlig. Ett stort företag med en lång historia kan tillhandahålla experter och maskiner för alla typer av behov och dess kunskap blir inte gammal eftersom utbudet av projekt är stort.

”YIT håller sig i topp – även när vi arbetar med grundläggning”.