• Pressmeddelanden
  • 2020-04-01
  • YIT Sverige AB
  • YIT Sverige AB

Försäljningen av YIT:s nordiska asfalts- och mineralaggregatföretag till Peab är slutförd – positivt kassaflöde på cirka 286 miljoner euro.

YIT Corporation Nyheter för investerare 1 april 2020 kl. 16:00


•       YIT kommer att registrera en positiv kassaflödeseffekt på cirka 285 miljoner euro
•       Nettoskulden minskar med cirka 310 miljoner euro
•       Planerar en extra utdelning på högst 0,12 euro i oktober vilket bemyndigades av årsstämman

Försäljningen av YIT:s asfalts- och mineralaggregatföretag, i Finland, Sverige, Norge och Danmark, till Peab har slutförts. Den 27 mars 2020 meddelade YIT att villkoren för transaktionen hade uppfyllts.

YIT kommer att boka transaktionen under andra kvartalet 2020. Den skuldfria köpeskillingen är cirka 280 miljoner euro. YIT kommer att registrera en positiv kassaflödeseffekt på cirka 285 miljoner euro och en realisationsvinst på cirka 40 miljoner euro, vilket inte är en del av det justerade rörelseresultatet. Dessutom kommer IFRS 16-leasingskulder på 26 miljoner euro, relaterade till den sålda verksamheten, att överföras till köparen. Totalt kommer YIT:s nettoskuld att minska med cirka 310 miljoner euro till följd av transaktionen.

”Med transaktionen kommer YIT:s affärsportfölj bli mer effektiv och balansräkningen stärkas. Med det kapital som frigörs genom försäljningen kommer YIT att avsevärt kunna minska skuldsättningsgraden och påskynda tillväxten inom strategiskt prioriterade områden: stadsutveckling och icke-cykliska affärer ”, säger Kari Kauniskangas, VD och koncernchef för YIT.

I enlighet med det bemyndigande som årsstämman gav styrelsen den 12 mars 2020, planerar YIT att i oktober betala den tidigare utlysta extrautdelningen på högst 0,12 euro i samband med den andra delbetalningen av den faktiska utdelningen på 0,14 euro. Enligt årsstämmans beslut är avstämningsdag för den andra delbetalningen den 22 september 2020 och utdelningsdatum den 6 oktober 2020.

 

För ytterligare information var vänlig och kontakta:

Tommi Järvenpää, Vice President, Investor Relations, tel +358 40 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi

Ilkka Salonen, CFO, YIT Corporation, tel. +358 45 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi

 

YIT Corporation

Tommi Järvenpää
Vice President, Investor Relations

 

YIT is the largest Finnish and a significant North European construction company and urban developer. We develop and build apartments and living services, business premises and entire areas. We are also specialised in demanding infrastructure construction. Together with our customers, our nearly 8,000 professionals are creating more functional, attractive and sustainable cities and environments. We work in 10 countries: Finland, Russia, Sweden, Norway, the Baltic countries, Czech Republic, Slovakia and Poland. Our revenue in 2019 was approximately EUR 3.4 billion. YIT Corporation's share is listed on Nasdaq Helsinki Oy. www.yitgroup.com