• Artiklar
  • 2020-05-07
  • YIT Sverige AB
  • YIT Sverige AB

Detta gör YIT för att förhindra klimatförändringar

YIT:s mål är att halvera utsläppen från egen verksamhet och självutvecklade projekt under de kommande tio åren.

Global uppvärmning är en av de största utmaningarna som mänskligheten står inför. För att minska klimatförändringar har YIT fastställt ambitiösa mål för att minska utsläppen. Ett av målen som YIT strävar mot är att beräkna koldioxidavtrycket för självutvecklade projekt från och med 2020. Men vad innebär detta i praktiken?

”Vi vill förstå vilken miljöpåverkan våra projekt har och fatta beslut som minskar denna effekt. Att beräkna vårt koldioxidavtryck är viktigt för att öka vår kompetens och förståelse. Det fungerar också som ett verktyg som hjälper oss att uppnå våra klimatmål”, menar YIT:s utvecklingschef Elina Virolainen.

YIT har valt Bionova Ltd’s OneClick LCA-beräkningsprogram som verktyg, vilket implementerades under hösten 2019. YIT:s personal i Finland har utbildats för att använda programmet för att alla ska kunna vara delaktiga i processen. Koldioxidavtrycket för varje nytt självutvecklat projekt kommer att beräknas från och med våren 2020. Beräkningen genomförs främst internt – först som en översiktlig uppskattning och därefter mer detaljerat.

”Vi ville öka vår egen förmåga och beredskap att använda resultaten av koldioxidberäkningarna i vår projektplanering. Därför valde vi en oberoende enhet för vår beräkning”, fortsätter Virolainen.

Implementeringen av beräkningsprocessen har fortlöpt i ett högt tempo. YIT har redan påbörjat beräkningar av koldioxidavtryck för över 20 projekt i planeringsstadiet. Åtta beräkningar har redan slutförts. Ett av de beräknade projekten är As Oy Lappeenrannan Rantala, som är under uppbyggnad i Lappeenranta.

”Vi genomförde en övergripande kalkylering enligt YIT:s instruktioner. Jag var ansvarig för beräkningen och första omgången tog endast ett par timmar. Det är intressant att lära sig och se vilken effekt material och andra designlösningar kan ha på miljön. Resultaten är enkla att läsa av och det går att konkret se vad och hur vi kan påverka. Jag är stolt över att YIT har satt strategiska mål för att halvera utsläppen”, förklarar projektingenjör Niko Junna från YIT.

Förutom den översiktliga beräkningen i planeringsfasen genomförs en detaljerad koldioxidkalkyl när ett projekt går från planering till produktion.

Samarbete och innovation säkerställer att klimatmålen uppnås
Beräkningen av koldioxidavtryck är ett verktyg som hjälper till att förstå de största utsläppskällorna i ett projekt. Det minskar emellertid inte utsläppen i sig.

”YIT:s mål är att halvera utsläpp från egen verksamhet och självutvecklade projekt under de kommande tio åren. För att uppnå dessa mål måste vi förstå var våra utsläpp kommer ifrån. Mot bakgrund av detta är det av yttersta vikt att vi beräknar koldioxidavtrycket i våra projekt. Beräkning och upphandling samarbetar nära så att vi kan uppnå de mål vi har satt. Utmaningen är stor och den kräver en utveckling av byggnadsmaterial samt hela industrin i sig”, förklarar Virolainen.

Ett exempel på alternativa produktionsmetoder och byggmaterial är att använda sig utav en träbaserad modulkonstruktion. YIT började bygga det första trähyreshuset i början av 2020. Byggnaden är baserad på moduler och kommer att stå klart sommaren 2020 i Hervanta, Tammerfors.