• News
  • Pressmeddelanden
  • 2016-11-28
  • YIT Sverige AB

Lemminkäinen tecknar avtal med Stockholms stad

Notis: YIT och Lemminkäinen gick samman 1 februari 2018. Från och med nu bedriver vi verksamheten under namnet YIT.

LEMMINKÄINEN CORPORATION      PRESSMEDDELANDE      28.11.2016 KL. 13.00

LEMMINKÄINEN ANSVARAR FÖR DELAR AV INFRASTRUKTUREN I NYTT BOSTADSOMRÅDE I STOCKHOLM

Lemminkäinen och Stockholms stad har tecknat avtal om byggnation av en del av den komplexa infrastrukturen i det nya bostadsområdet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Projektet startar i december 2016 och kommer att slutföras i april 2018. Projektet är värt ca 13 miljoner euro.

Entreprenadarbetena innefattar bl.a. rivning av den befintliga oljekajen, schakt och fyllning, hantering av stora mängder förorenade massor, gatubyggnation, pålning vid kajen, ledningsarbeten och asfaltering. Pålningsarbetena utförs i vatten.

Norra Djurgårdsstaden är en del av Stockholms projekt för stadsutveckling där Södra Värtahamnen ska utvecklas till ett nytt bostadsområde. År 2030 kommer området som tidigare har använts för gastillverkning och annan industriell produktion att ha 12 000 invånare och 35 000 arbetsplatser.

”Projektet Norra Djurgårdsstaden är ett framstående exempel på stadsutveckling och vi är mycket glada över att få delta. Tack vare vår långa erfarenhet och expertis från komplicerade infrastrukturprojekt i stadsmiljö kan den intilliggande färjetrafiken pågå som vanligt medan vi genomför projektet”, säger Harri Kailasalo, Affärsområdeschef, Infraprojekt, på Lemminkäinen.


LEMMINKÄINEN CORPORATION
Företagskommunikation 

MER INFORMATION:
Harri Kailasalo
Affärsområdeschef, Infraprojekt-segmentet
Tel. +358 2071 53394
harri.kailasalo@lemminkainen.com

DISTRIBUTION:
Centrala nyhetsmedia

 

Lemminkäinen är expert på komplexa infrastruktur- och byggnadskonstruktioner i norra Europa och är ett av marknadens största beläggningsföretag. Tillsammans med våra kunder och de 4 800 yrkesmän vi anställer skapar vi ett hållbart samhälle. Vår nettoomsättning år 2015 var 1,9 miljarder euro. Lemminkäinen Corporations aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Ltd