• News
  • Nyheter
  • 2019-11-28
  • YIT Sverige AB
  • YIT Sverige AB

YIT bygger den första bron i projektet Rail Baltica

Idag lades den första stenen i Saustinõmme viadukten, för att markera början på Rail Balticas höghastighetsjärnvägsförbindelse.

Saustinõmme viadukten, som korsar huvudlinjen för Rail Baltica, är det första samarbetsprojektet mellan Rail Baltic och den estniska vägadministrationen. Olika korsningar mellan det framtida Rail Baltica och den befintliga infrastrukturen kommer att byggas i samarbete med Vägverket och stora operatörer under de kommande åren. Detta inkluderar att bygga förbikopplingar på motorvägar, flytta högspänningsledningar och gasledningar, och så vidare. ”Under de senaste åren har Rail Baltica-projektet i Estland utvecklats i god fart. Det är glädjande att idag kunna tillkännage starten av byggandet av Rail Baltica i Estland och gemensamt placera första stenen vid förbifarten Saustinõmme. 

Förutom Saustinõmme-viadukten som korsar järnvägen Baltic Rail, planeras nya dubbla förbifarter vid Saku-korsningen och en djurtunnel för avsnittet. Alla arbeten ska vara slutförda under andra kvartalet 2021. ”Vi är stolta över att vara entreprenör för Rail Balticas första konkreta byggprojekt. Vi är nöjda med den positiva andan i samarbetesom kännetecknar projektet. Vi uppmuntrar Rail Baltica, som en av de största kunderna inom infrastrukturprojekt i Estland, att ta ledningen när det gäller att införa strängare praxis för arbetssäkerhet på den estniska marknaden, säger Kari Kauniskangas, VD och koncernchef för YIT. 

Läs hela pressmeddelandet på engelska HÄR!