• News
  • Nyheter
  • 2017-10-05
  • YIT Sverige AB

Ny regionchef till Mellansverige

Notis: YIT och Lemminkäinen gick samman 1 februari 2018. Från och med nu bedriver vi verksamheten under namnet YIT.

För att möta en växande efterfrågan på infrastrukturmarknaden fortsätter Lemminkäinen att stärka sin position i Sverige. En del i detta är rekryteringen av Håkan Nyman som tillträder i rollen som ny regionchef för Mellansverige.

Håkan Nyman är ny regionchef för infrastrukturverksamheten i Mellansverige. En rekrytering som signalerar att Lemminkäinen fortsätter stärka sin position på den svenska marknaden.

-        Inom Lemminkäinen finns en bred och specialiserad kompetens. Det ger goda grundförutsättningar för att kunna möta marknadens behov och ta sig an de stora projekten i Sverige. Jag ser fram emot att tillsammans med mina nya medarbetare stärka vår position och verksamhetens kunderbjudande,.säger Håkan Nyman, Regionchef för infrastrukturverksamheten i Mellansverige, Lemminkäinen.

Håkan är civilingenjör inom Väg och Vatten, med examen från KTH och har under sitt yrkessamma liv arbetat inom infrastrukturbranschen.

-        Vi gör stora satsningar på den svenska marknaden och rekryteringen av Håkan är en del av det arbetet. Genom Håkans gedigna erfarenhet och förståelse för branschen stärker vi konkurrenskraften inom affärsområdet. Vilket vidare är en viktig del i vår etablering. Vår snabba tillväxt är ett bevis på att vi möter kundernas behov. Vi verkar även i en bransch under ständig utveckling. Det kräver sitt tydliga ledarskap och där är jag övertygad om att Håkan kommer leda och utveckla sitt team. Detta för att de ska kunna nå sin fulla potential, säger Lars Stendius, .affärsområdeschef för infraverksamheten i Sverige.

Håkan kommer senast från en position som arbetschef på Svevia.