"Tillsammans är vi oslagbara"


Vi erbjuder dig

Vi är en liten jätte inom vår bransch men vår företagskultur rymmer ett desto större hjärta. Vi är framgångsrika genom att vi värdesätter varje individs insats och kan erbjuda alla anställda möjligheten att växa och utvecklas. Våra förmåner är ett sätt att främja våra medarbetares hälsa samt visa vår uppskattning. Så förutom marknadsmässiga löner erbjuder vi därför alla våra anställda:

Friskvårdsbidrag som går att använda till ett stort spektrum av aktiviteter. Bidraget kan användas till så skilda saker som kostrådgivning, dans, massage, anmälningsavgift till motionslopp i lag, nikotinavvänjning med mera.

Möjlighet att teckna Sjukvårdsförsäkring, PrivatAccess, vilket ger dig rådgivning, behandling och operation i privat regi utan långa väntetider.

Via vårt kollektivavtal får du Förstärkt föräldrapenning. Under din föräldraledighet kan det ge dig upp till 90 procent av ordinarie lön i upp till 6 månader.

Arbetstidsförkortning (ATK). Under varje månad som du arbetar på YIT sparar du ett antal timmar. Under ett ett år ger det dig möjlighet att ta ut 40 timmars extra ledighet.

Löneväxling: som tjänsteman har du möjlighet att löneväxla, det vill säga att byta en del av din lön, till tjänstepension.

Årliga Medarbetarsamtal där du tillsammans med din närmaste chef diskuterar och bestämmer dina personliga mål och framtida utveckling.

Vi på YIT bygger bättre tillsammans!